Aluminium to steel resistance spot welding with cold sprayed interlayer

by Marcin G Winnicki, Aleksandra M Małachowska, Marcin Korzeniowski, Marek Jasiorski, Agnieszka Baszczuk
Reference:
Aluminium to steel resistance spot welding with cold sprayed interlayer (Marcin G Winnicki, Aleksandra M Małachowska, Marcin Korzeniowski, Marek Jasiorski, Agnieszka Baszczuk), In Surface Engineering, volume 34, 2018.
Bibtex Entry:
@Article{	 Winnicki2018,
 author	= {Winnicki, Marcin G and Małachowska, Aleksandra M and Korzeniowski, Marcin and Jasiorski, Marek and Baszczuk, Agnieszka},
 title		= {Aluminium to steel resistance spot welding with cold sprayed interlayer},
 journal	= {Surface Engineering},
 year		= {2018},
 volume	= {34},
 number	= {3},
 pages		= {235-242},
 keywords	= {natryskiwanie zimnym gazem, zgrzewanie rezystancyjne punktowe, złącza różnoimienne, warstwy pośrednie},
 owner		= {automat},
 timestamp	= {2018.02.01},
 url		= {https://doi.org/10.1080/02670844.2016.1271579}
}