Ocena wybranych metod klasyfikacji pacjentów (naiwna metoda Bayesa, metoda wektorów nośnych) w aspekcie reakcji kości miedniczej na wszczepienie panewki stawu biodrowego

by Wojciech Wodzisławski, Jerzy Detyna, Łukasz Jeleń, Radosław Kaczyński
Reference:
Ocena wybranych metod klasyfikacji pacjentów (naiwna metoda Bayesa, metoda wektorów nośnych) w aspekcie reakcji kości miedniczej na wszczepienie panewki stawu biodrowego (Wojciech Wodzisławski, Jerzy Detyna, Łukasz Jeleń, Radosław Kaczyński), In Scientific Bulletin of Chełm. Section of Mathematics and Computer Science, 2010.
Bibtex Entry:
@Article{	  Wodzislawski2010a,
  author	= {Wodzisławski, Wojciech and Detyna, Jerzy and Jeleń, Łukasz and Kaczyński, Radosław},
  title		= {Ocena wybranych metod klasyfikacji pacjentów (naiwna metoda Bayesa, metoda wektorów nośnych) w aspekcie reakcji kości miedniczej na wszczepienie panewki
		  stawu biodrowego},
  journal	= {Scientific Bulletin of Chełm. Section of Mathematics and Computer Science},
  year		= {2010},
  number	= {1},
  pages		= {179-198},
  keywords	= {metody klasyfikacji, staw biodrowy, implantacja}
}