Publications

Books
[1] Modelowanie wybranych procesów mechaniki pękania i zmęczenia materiałów z użyciem analizy wymiarowej (Mieczysław Szata), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. [bibtex]
[2] Opis rozwoju zmęczeniowego pękania w ujęciu energetycznym (Mieczysław Szata), Oficyna Wydaw. PWroc., 2002. [bibtex] [pdf]
Refereed Articles and Book Chapters
[3] Model matematyczny rozwoju szczeliny zmęczeniowej w XIX-wiecznych stalach zgrzewnych (Grzegorz Lesiuk, Mieczysław Szata), In Górnictwo Odkrywkowe, volume 55, 2014. [bibtex]
[4] Fatigue properties and fatigue crack growth in puddled steel with consideration of microstructural degradation processes after 100-years operating time (Grzegorz Lesiuk, Mieczysław Szata), In Procedia Engineering, volume 74, 2014. [bibtex] [pdf] [doi]
[5] Aspects of structural degradation in steels of old bridges by means of fatigue crack propagation (Grzegorz Lesiuk, Mieczysław Szata), In Materials Science (New York), volume 47, 2011. [bibtex] [doi] [cites]
[6] Modelowanie podkrytycznego rozwoju szczeliny zmęczeniowej w starych stalach konstrukcyjnych z użyciem programów FRANC2D/3D oraz AFGROW (Grzegorz Lesiuk, Mieczysław Szata), In Górnictwo Odkrywkowe, volume 51, 2010. [bibtex] [pdf]
[7] Assessment of degrading processes progress in the old bridge steel in terms of fracture mechanics (Mieczysław Szata, Grzegorz Lesiuk, Grzegorz Pękalski), In Logistyka, 2009. (Pt. 1) [bibtex]
[8] Algorithms for the estimation of fatigue crack growth using energy method (Mieczysław Szata, Grzegorz Lesiuk), In Archives of Civil and Mechanical Engineering, volume 9, 2009. [bibtex] [pdf] [cites]
[9] Monitorando la resistenza delle infrastrutture in acciaio (Grzegorz Lesiuk, Grzegorz Pękalski, Mieczysław Szata), In Lamiera, 2009. [bibtex]
[10] A new method of constructing the kinetic fatigue fracture diagrams -- crack propagation equation based on energy approach (Mieczysław Szata, Grzegorz Lesiuk), In FME Transactions, volume 36, 2008. [bibtex] [pdf] [cites]
[11] Description of crack propagation -- theoretical approach and fitting accuracy to measurement results (Mieczysław Szata), In Archives of Civil and Mechanical Engineering, volume 6, 2006. [bibtex] [pdf]
Refereed Conference Papers
[12] Lifetime evaluation of element with fatigue crack using equivalent surface method (Mieczysław Szata, Grzegorz Lesiuk), In Mehanika rujnuvannâ materialiv i micnist' konstrukcij (V. V. Panasjuk, ed.), Fiziko-mehanicnij Institut im. G. V. Karpenka NAN Ukraïny, 2009. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser