Mieczysław Szata

face Kontakt:
Wrocław, 50-370
ul. Mariana Smoluchowskiego 25
budynek B1
pokój: 116 B1
tel.: +48 71 320 3138
e-mail: mieczyslaw.szata@pwr.edu.pl
  https://orcid.org/0000-0002-6332-8332
Zainteresowania naukowe/dydaktyczne:
  • mechanika
  • analiza wymiarowa w projektowaniu eksperymentu
  • mechanika pękania
  • metody energetyczne w mechanice pękania
  • kinetyczne wykresy pękania zmęczeniowego
Konsultacje:
  • poniedziałek, 11–13
  • wtorek, 11–13