Corrosion resistance and bioactivity of SiO2-Y2O3 coatings deposited on 316L steel

by Anna K. Mazur-Nowacka, Anna Szczurek, Jacek Chęcmanowski, Bogdan Szczygieł
Reference:
Corrosion resistance and bioactivity of SiO2-Y2O3 coatings deposited on 316L steel (Anna K. Mazur-Nowacka, Anna Szczurek, Jacek Chęcmanowski, Bogdan Szczygieł), In Surface & Coatings Technology, volume 350, 2018.
Bibtex Entry:
@Article{	 000215992,
 author	= {Mazur-Nowacka, Anna K. and Szczurek, Anna and Chęcmanowski, Jacek and Szczygieł, Bogdan},
 title		= {Corrosion resistance and bioactivity of SiO2-Y2O3 coatings deposited on 316L steel},
 journal	= {Surface & Coatings Technology},
 year		= {2018},
 volume	= {350},
 pages		= {502-510},
 doi		= {10.1016/j.surfcoat.2018.07.042},
 keywords	= {materiały ceramiczne, metoda zol-żel, ceramika apatytowa, hydroksyapatyt, odporność korozyjna, roztwór SBF},
 owner		= {automat},
 timestamp	= {2018.11.08},
 url		= {https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.07.042}
}