Important publications

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Effect of alloying additions on microstructure, mechanical and magnetic properties of rapidly cooled bulk Fe-B-M-Cu (M = Ti, Mo and Mn) alloys (Mariusz Hasiak, Marzena Tkaczyk, Amadeusz Łaszcz, Jacek Olszewski), In Metallurgical and Materials Transactions. A. Physical Metallurgy and Materials Science, volume 53, 2022. [bibtex] [doi]
[2] Microstructural investigation and mechanical properties of rapidly solidified bulk nanocrystalline Fe-based alloys (Marzena Tkaczyk, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta, Kalin I. Dragnevski), In Materials Today: Proceedings [Dokument elektroniczny], volume 33, 2020. [bibtex] [doi]
[3] Wysokowytrzymałe masywne stopy amorficzne na bazie Fe (Marzena Tkaczyk), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2015 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015. [bibtex] [pdf]
[4] Application of metallic amorphous materials in composites (Marzena Tkaczyk, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2014 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. [bibtex] [pdf]
[5] Otrzymywanie i własności mechaniczne masywnych amorficznych stopów na bazie żelaza (Marzena Tkaczyk, Jerzy Kaleta, Mariusz Hasiak), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2013 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. [bibtex] [pdf]
[6] Determination of chosen protective and mechanical properties of the SiO2 and TiO2 thin coatings obtained by sol-gel method (Marzena Tkaczyk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In Anyagvizsgálók Lapja [Dokument elektroniczny], 2012. [bibtex] [pdf]
[7] Wpływ cienkich powłok SiO2 oraz TIO2 otrzymywanych metodą zol-żel na właściwości pary ślizgowej metal-polimer (Anita M. Ptak, Marzena Tkaczyk, Anna H. Donesz-Sikorska), In Tribologia, volume 43, 2012. [bibtex]
[8] Evaluation of mechanical and physicochemical properties of protection coatings obtained by sol-gel method (Marzena Tkaczyk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In Materials Science (New York), volume 48, 2012. [bibtex] [doi]
[9] Wytwarzanie, właściwości i zastosowanie amorficznych i nanokrystalicznych stopów na bazie żelaza (Marzena Tkaczyk), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2012 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. [bibtex] [pdf]
Refereed Conference Papers
[10] Change of damping properties caused by recrystallization of Alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1 (Mirosław Bocian, Rafał P. Mech, Michał Przybylski, Marzena Tkaczyk), In VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference (Andrzej Seweryn, ed.), 2015. [bibtex]
[11] Wpływ wybranych dodatków stopowych na odporność korozyjną metalicznych stopów amorficznych (Anna E. Zięty, Marzena Tkaczyk, Marzena M. Lachowicz), In XLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 27-30 IX 2015 : [monografia (Jerzego Pacyny, ed.), Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2015. [bibtex]
[12] Change of damping properties caused by recrystallization of iron alloy (Mirosław Bocian, Rafał P. Mech, Michał P. Przybylski, Marzena Tkaczyk), In VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference : conference proceedings, Augustow, May 31-June 3, 2015, 2015. [bibtex]
[13] Struktura stopów na bazie Fe otrzymanych techniką szybkiego chłodzenia (Marzena Tkaczyk, Mariusz Hasiak, Rafał P. Mech, Jerzy Kaleta), In New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering : XVI international scientific conference : a collective monograph (Henryk Radomiak, Jarosław Boryca, eds.), Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2015. [bibtex]
[14] Rola dodatków stopowych w kształtowaniu mikrostruktury i własności mechanicznych stopów Fe-B-X-Cu (X=Ti, Mo, Mn) (Marzena Tkaczyk, Mariusz Hasiak, Rafał P. Mech, Jerzy Kaleta), In New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering : XVI international scientific conference : a collective monograph (Henryk Radomiak, Jarosław Boryca, eds.), Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2015. [bibtex]
[15] Mikrostruktura, własności mechaniczne i fizyczne masywnych nanokrysztalicznych stopów na bazie Fe (Marzena Tkaczyk, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta, Anita M. Ptak), In XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26 IX 2014 : [monografia (Jerzy Pacyna, ed.), Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. [bibtex]
[16] Otrzymywanie i własności mechaniczne masywnych amorficznych stopów na bazie żelaza (Marzena Tkaczyk, Jerzy Kaleta, Mariusz Hasiak), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2013: praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. [bibtex] [pdf]
[17] Wytwarzanie, właściwości i zastosowanie amorficznych i nanokrystalicznych stopów na bazie żelaza (Marzena Tkaczyk), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2012: praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. [bibtex] [pdf]
[18] Wpływ dodatków stopowych na strukturę stopów na bazie żelaza otrzymywanych techniką szybkiego chłodzenia (Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta, Marzena Tkaczyk), In New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering : XIII international scientific conference, [Częstochowa, 30.05-1.06.2012] : a collective monograph. Chap. 2 (Henryk Dyja, Anna Kawałek, eds.), Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2012. [bibtex]
[19] Determination of chosen protective and mechanical properties of the SiO2 and TiO2 thin coatings obtained by sol-gel method (Marzena Tkaczyk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In 28th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Siófok, Hungary, 28th September-01st October, 2011, Scientific Society for Mechanical Engineering, 2011. [bibtex]
Other Publications
[20] Wybrane masywne amorficzne i nanokrystaliczne stopy na bazie żelaza – wytwarzanie, właściwości i zastosowanie (Marzena Tkaczyk), PhD thesis, Politechnika Wrocławska, 2021. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser