Important publications

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Evaluation of mechanical and physicochemical properties of protection coatings obtained by sol-gel method (Marzena Tkaczyk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In Materials Science (New York), volume 48, 2012. [bibtex] [doi]
[2] Determination of chosen protective and mechanical properties of the SiO2 and TiO2 thin coatings obtained by sol-gel method (Marzena Tkaczyk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In Anyagvizsgálók Lapja, 2012. [bibtex] [pdf]
Refereed Conference Papers
[3] Wpływ wybranych dodatków stopowych na odporność korozyjną metalicznych stopów amorficznych (Anna E. Zięty, Marzena Tkaczyk), In XLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej (Jerzego Pacyny, ed.), Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2015. [bibtex]
[4] Rola dodatków stopowych w kształtowaniu mikrostruktury i własności mechanicznych stopów Fe-B-X-Cu (X=Ti, Mo, Mn) (Marzena Tkaczyk, Mariusz Hasiak, Rafał P. Mech, Jerzy Kaleta), In New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering : XVI international scientific conference : a collective monograph / ed. by Henryk Radomiak (Henryk Radomiak, Jarosław Boryca, eds.), Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2015. [bibtex]
[5] Struktura stopów na bazie Fe otrzymanych techniką szybkiego chłodzenia (Marzena Tkaczyk, Mariusz Hasiak, Rafał P. Mech, Jerzy Kaleta), In New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering : XVI international scientific conference : a collective monograph / ed. by Henryk Radomiak (Henryk Radomiak, Jarosław Boryca, eds.), Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2015. [bibtex]
[6] Change of damping properties caused by recrystallization of Alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1 (Mirosław Bocian, Rafał P. Mech, Michał Przybylski, Marzena Tkaczyk), In VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference (Andrzej Seweryn, ed.), 2015. [bibtex]
[7] Mikrostruktura, własności mechaniczne i fizyczne masywnych nanokrysztalicznych stopów na bazie Fe (Marzena Tkaczyk, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta, Anita M Ptak), In XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej (Jerzy Pacyna, ed.), Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. [bibtex]
[8] Application of metallic amorphous materials in composites (Marzena Tkaczyk, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2014 (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. [bibtex] [pdf]
[9] Otrzymywanie i własności mechaniczne masywnych amorficznych stopów na bazie żelaza (Marzena Tkaczyk, Jerzy Kaleta, Mariusz Hasiak), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2013: praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. [bibtex] [pdf]
[10] Wytwarzanie, właściwości i zastosowanie amorficznych i nanokrystalicznych stopów na bazie żelaza (Marzena Tkaczyk), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2012: praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. [bibtex] [pdf]
[11] Wpływ dodatków stopowych na strukturę stopów na bazie żelaza otrzymywanych techniką szybkiego chłodzenia (Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta, Marzena Tkaczyk), In New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering: XIII international scientific conference (Henryk Dyja, Anna Kawałek, eds.), Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2012. [bibtex]
[12] Determination of chosen protective and mechanical properties of the SiO2 and TiO2 thin coatings obtained by sol-gel method (Marzena Tkaczyk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In 28th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Scientific Society for Mechanical Engineering, 2011. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser