Publications

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Effect of overload on changes in mechanical and structural properties of the annulus fibrosus of the intervertebral disc (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[2] The influence of facet joint orientation in the lumbar spine segment on the intervertebral disc bulge (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Małgorzata A. Żak), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 23, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[3] Wall stress correlates with intimal entry tear localization in Type A aortic dissection (Tomasz Plonek, Małgorzata A. Żak, Bartosz Rylski, Mikołaj Berezowski, Martin Czerny, Friedhelm Beyersdorf, Marek Jasiński, Jarosław Filipiak), In Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, volume 27, 2018. [bibtex] [doi]
[4] Finite element analysis of the influence of three‐joint spinal complex on the change of the intervertebral disc bulge and height (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, volume 34, 2018. [bibtex] [doi]
[5] The combined impact of mechanical factors on the wall stress of the human ascending aorta :a finite elements study (Tomasz Plonek, Małgorzata A. Żak, Karolina Burzyńska, Bartosz Rylski, Anna Goździk, Wojciech Kustrzycki, Friedhelm Beyersdorf, Marek Jasiński, Jarosław Filipiak), In BMC Cardiovascular Disorders [Dokument elektroniczny], volume 17, 2017. [bibtex] [doi]
[6] Analysis of the impact of the course of hydration on the mechanical properties of the annulus fibrosus of the intervertebral disc (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In European Spine Journal, volume 25, 2016. [bibtex] [doi]
[7] Energy criterion in the assessment of damping of a spinal motion segment subjected to cyclic loading (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Solid State Phenomena, volume 240, 2016. [bibtex] [doi]
[8] Effect of support on mechanical properties of the intervertebral disc in long-term compression testing (Małgorzata A. Żak), In Journal of Theoretical and Applied Mechanics, volume 52, 2014. [bibtex] [pdf]
[9] Wpływ ułożenia włókien kolagenowych na właściwości mechaniczne blaszek pierścienia włóknistego (Małgorzata A. Żak), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2013 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. [bibtex] [pdf]
[10] Spinal sections and regional variations in the mechanical properties of the annulus fibrosus subjected to tensile loading (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 15, 2013. [bibtex] [pdf] [doi]
[11] Dynamika procesu uwodnienia elementów segmentu ruchowego kręgosłupa (Anna E. Zięty, Małgorzata A. Żak), In Aktualne Problemy Biomechaniki, 2012. [bibtex] [pdf]
[12] Wpływ cyklicznych obciążeń ściskających na zmiany sztywności segmentów ruchowych z odcinka piersiowego kręgosłupa (Małgorzata Sowa, Małgorzata A. Żak), In Aktualne Problemy Biomechaniki, 2012. [bibtex] [pdf]
[13] The energy dissipation of multilamellar annulus fibrosus of intervertebral disc (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Journal of Biomechanics, volume 45, 2012. [bibtex]
[14] Zmiany parametrów mechanicznych pierścienia włóknistego poddanego działaniom cyklicznych obciążeń ściskających (Małgorzata A. Żak), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2012 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. [bibtex] [pdf]
[15] Porównanie właściwości mechanicznych jednowarstwowych próbek pierścienia włóknistego w odcinku piersiowym i lędźwiowym (Małgorzata A. Żak), In Aktualne Problemy Biomechaniki, 2011. [bibtex] [pdf]
[16] Determination of the mechanical properties of the skin of pig foetuses with respect to its structure (Małgorzata A. Żak, Piotr Kuropka, Magdalena J. Kobielarz, Agnieszka Dudek, Katarzyna Kaleta-Kuratewicz, Sylwia Szotek), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 13, 2011. [bibtex] [pdf]
[17] Energia dyssypacji pierścienia włóknistego krążka międzykręgowego (Małgorzata A. Żak), In Aktualne Problemy Biomechaniki, 2010. [bibtex]
Refereed Conference Papers
[18] The analysis of the impact of transverse connector of long segments spinal fixation system on mechanical parameters (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In International Conference of the Polish Society of Biomechanics, Biomechanics 2020, September 9-10, 2021 : abstracts book, 2021. [bibtex] [pdf]
[19] Ocena zużycia tytanowych elementów stabilizatorów kręgosłupa modyfikowanych powłoką DLC (Małgorzata J. Rutkowska-Gorczyca, Małgorzata A. Żak, Sylwia Szotek, Celina Pezowicz, Ewelina Brunicka), In III Ogólnopolska Konferencja Naukowa IMPLANTY2021 : koncepcja a realia we współczesnych rozwiązaniach : książka abstraktów, 2021. [bibtex] [pdf]
[20] Wpływ zastosowania różnych materiałów przekładkowych na parametry mechaniczne wybranej konstrukcji stopy protezowej (Katarzyna Frąk, Małgorzata A. Żak), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum, Wrocław, 14-15 czerwca 2019 roku : materiały konferencyjne., 2019. [bibtex] [pdf]
[21] Experimental and numerical examination of the fastening system's rail clip type SB4 (Ludomir Jankowski, Jarosław Filipiak, Małgorzata A. Żak, Krzysztof Kruszyk), In 28th Symposium on Experimental Mechanics of Solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : SME, Jachranka, October 17-20, 2018, 2018. [bibtex] [doi]
[22] The effect of transpedicular screw design on the bending strength in finite element analysis (Małgorzata A. Żak, Jan Jarosz, Celina Pezowicz), In International Conference of the Polish Society of Biomechanics, BIOMECHANICS 2018, Zielona Góra, September 5-7, 2018 : abstracts book, 2018. [bibtex]
[23] Wpływ tylnej kolumny kręgosłupa na pracę krążka międzykręgowego (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Advances in applied biomechanics & 15. Jubileuszowa Konferencja Naukowa ""Majówka Młodych Biomechaników"" im. Prof. Dagmary Tejszerskiej [Dokument elektroniczny] : streszczenia., 2018. [bibtex] [pdf]
[24] A finite element analysis study of the cervical spine implants (Małgorzata A. Żak, Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Celina Pezowicz), In 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM 2017 : short papers, 2017. [bibtex]
[25] A finite element stress analysis to predict the risk factors of aortic dissection :preliminary studies (Małgorzata A. Żak, Jarosław Filipiak, Tomasz Płonek), In Engineering Mechanics 2017 : 23rd international conference : book of full texts, May 15-18, 2017, Svratka, Czech Republic, 2017. [bibtex] [pdf]
[26] Biomechanical study of the cervical spine with disc implants :a finite element analysis (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Paulina Gałąska, Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Engineering Mechanics 2017 : 23rd international conference : book of full texts, May 15-18, 2017, Svratka, Czech Republic, 2017. [bibtex] [pdf]
[27] The influence of facet joint orientation in the spine segment on behaviour of the intervertebral disc (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2016 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstract, Biała Podlaska, September 5-7, 2016, Poland, 2016. [bibtex]
[28] The impact of three-joint-complex on the mechanical properties of annulus fibrosus (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2016 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstract, Biała Podlaska, September 5-7, 2016, Poland, 2016. [bibtex]
[29] Mechanical characterization with age of skin in the indentation test (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz, Sylwia Szotek), In Biomechanics 2016 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstract, Biała Podlaska, September 5-7, 2016, Poland, 2016. [bibtex]
[30] Wpływ orientacji wyrostków stawowych na pracę krążka międzykręgowego (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VII sympozjum, Wrocław, 24-25 czerwca 2016 : materiały konferencyjne., 2016. [bibtex]
[31] Analiza numeryczna wpływu układu podparcia kręgosłupa na pracę krążka międzykręgowego (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Celina Pezowicz, Małgorzata A. Żak), In Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna : XIX Krajowa konferencja naukowa, Warszawa, 14-16 października 2015., 2015. [bibtex]
[32] Analiza strukturalna płytki granicznej w modelu zwierzęcym (Magdalena Wojtków, Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum, Wrocław, 19-20 czerwca 2015 : materiały konferencyjne., 2015. [bibtex]
[33] The influence of facet joint load transmission in the spine column on the mechanical properties of the intervertebral disc in finite element modeling (Klaudia A. Szkoda-Poliszuk, Celina Pezowicz, Małgorzata A. Żak), In Engineering Mechanics 2015 : 21st international conference : extended abstracts, May 11-14, 2015, Svratka, Czech Republic, 2015. [bibtex]
[34] Energy dissipation in the biomechanical behavior of the intervertebral disc (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2014 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstracts, Łódź, September 1-3, 2014, Poland, 2014. [bibtex]
[35] The influence of idiopathic scoliosis on annulus fibrosus mechanical properties (Małgorzata A. Żak, Maciej Głowacki, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2014 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : abstracts, Łódź, September 1-3, 2014, Poland, 2014. [bibtex]
[36] Mechanical behavior of the lamellae annulus fibrosus in finite element model (Małgorzata A. Żak, Jakub J. Słowiński, Celina Pezowicz), In Engineering Mechanics 2014 : 20th international conference : book of full texts, May 12-15, 2014, Svratka, Czech Republic, 2014. [bibtex] [pdf]
[37] The influence long axial compression on micro-mechanical properties of lamellar in annulus fibrosus (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In 30th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Primošten, Croatia, September 25-28, 2013 : proceedings, 2013. [bibtex]
[38] Wpływ zmian patologicznych na właściwości mechaniczne pojedynczej blaszki pierścienia włóknistego - model zwierzęcy (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : IV sympozjum, Wrocław, 20-21 czerwca 2013 : materiały konferencyjne., 2013. [bibtex]
[39] The changes of energy dissipation in single and multi lamellar samples of annulus fibrosus subjected to tensile stretching (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, YSESM [Dokument elektroniczny] : book of abstracts, 30th of May 2012 - 2nd of June 2012, Braşov, Romania, 2012. [bibtex]
[40] Influence of cyclic compression on the tensile properties of the intervertebral disc (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Biomechanics 2012 : International Conference of the Polish Society of Biomechanics : 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics, Białystok, 16-19 September 2012 : book of abstracts, 2012. [bibtex]
[41] Ocena zmian strukturalnych krążka międzykręgowego w procesie uwodnienia (Karolina Szymańska, Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum, Wrocław, 25-26 maja 2012 : materiały konferencyjne., 2012. [bibtex]
[42] Właściwości mechaniczne jedno- i wielowarstwowych blaszek pierścienia włóknistego (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum, Wrocław, 25-26 maja 2012 : materiały konferencyjne., 2012. [bibtex]
[43] Comparison of mechanical properties between single and multi lamellar samples of intervertebral disc (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics [Dokument elektroniczny] : Chemnitz, 25th-28th May 2011, 2011. [bibtex]
[44] Wpływ elementów kostno-chrzęstnych na proces uwodnienia pierścienia włóknistego krążka międzykręgowego (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : II sympozjum, Wrocław, 15-16 kwietnia 2011 : materiały konferencyjne., 2011. [bibtex]
[45] Mechanical properties of annulus fibrosus on the uniaxial tensile test (Małgorzata A. Żak, Celina Pezowicz), In 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, September 22nd-25th, 2010, Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland., 2010. [bibtex]
[46] The mechanical properties of fibres and yarns in different group of animals (Małgorzata A. Żak, Magdalena J. Kobielarz), In 9th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics [Dokument elektroniczny] : YSESM 2010, Trieste, Italy, July 7-9, 2010, 2010. [bibtex] [pdf]
[47] Wyznaczenie mechanicznych właściwości skóry w odniesieniu do jej budowy strukturalnej (Małgorzata A. Żak, Sylwia Szotek, Magdalena J. Kobielarz, Piotr Kuropka, Agnieszka Dudek, Katarzyna Kaleta-Kuratewicz), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : I sympozjum, Wrocław, 16-17 kwietnia 2010 : materiały konferencyjne, 2010. [bibtex]
[48] Determination of the skin mechanical properties in the uniaxial tensile test - animal study (Małgorzata A. Żak, Sylwia Szotek, Magdalena J. Kobielarz, Agnieszka Dudek), In 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, 8th YSESM, Györ, Hungary, 20-23 May 2009, 2009. [bibtex]
[49] Investigation of the biophysical properties of skin (Sylwia Szotek, Magdalena J. Kobielarz, Małgorzata A. Żak, Piotr Kuropka, Agnieszka Dudek, Katarzyna Kaleta), In The 2nd International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation, IMETI 2009 : proceedings, Orlando, Florida, USA, July 10-13, 2009. Vol. 1, 2009. [bibtex] [pdf]
[50] Właściwości mechaniczne skóry wyznaczone na podstawie testu jednoosiowego rozciągania - badania na preparatach zwierzęcych (Małgorzata A. Żak, Agnieszka Dudek), In Człowiek - cywilizacja - przyszłość : VII Konferencja Naukowa Studentów, Wrocław, 18-20 maja 2009 : referaty. T. 2., 2009. [bibtex]
Other Publications
[51] Wpływ zmian patologicznych w strukturze krążka międzykręgowego kręgosłupa na jego właściwości mechaniczne (Małgorzata A. Żak), PhD thesis, Politechnika Wrocławska, 2014. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser