Publikacje

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Production, microstructural and physical properties of LaFeSi-based alloys (Martyna Zemlik, Mariusz Hasiak, Amadeusz Łaszcz), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2018 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018. [bibtex] [pdf]
Refereed Conference Papers
[2] Production, microstructural and physical properties of LaFeSi-based alloys (Martyna Zemlik, Mariusz Hasiak, Amadeusz Łaszcz), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2018 : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018. [bibtex] [pdf]
Powered by bibtexbrowser