Production, microstructural and physical properties of LaFeSi-based alloys

by Martyna Zemlik, Mariusz Hasiak, Amadeusz Łaszcz
Reference:
Production, microstructural and physical properties of LaFeSi-based alloys (Martyna Zemlik, Mariusz Hasiak, Amadeusz Łaszcz), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2018 : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 Zemlik2018,
 author	= {Zemlik, Martyna and Hasiak, Mariusz and Łaszcz, Amadeusz},
 title		= {Production, microstructural and physical properties of LaFeSi-based alloys},
 booktitle	= {Interdyscyplinarność badań naukowych 2018 : praca zbiorowa},
 year		= {2018},
 editor	= {Jarosław Szrek},
 pages		= {134-141},
 address	= {Wrocław},
 publisher	= {Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej},
 keywords	= {efekt magnetokaloryczny, stopy na bazie LaFeSi, magnetyczne sposoby chłodzenia},
 owner		= {automat},
 timestamp	= {2018.11.08},
 url		= {http://ko-oper.pwr.wroc.pl/files/Interdyscyplinarnosc_badan_naukowych_2018_JS.pdf}
}