Publications

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Elastic properties of a unidirectional composite reinforced with hexagonal array of fibers (Tomasz Czapliński, P Drygaś, S Gluzman, V Mityushev, W Nawalaniec, Grażyna Ziętek), In Archives of Mechanics, volume 70, 2018. [bibtex] [pdf]
[2] A constitutive hardening model of coupled plastic deformation and martensitic transformation in steels (Grażyna Ziętek, Zenon Mróz), In Mechanics of Materials, volume 100, 2016. [bibtex] [doi]
[3] Modelowanie materiałów kompozytowych -- część 1 (Wojciech Błażejewski, Tomasz Czapliński, Radosław Rybczyński, Karolina P Woźniak, Grażyna Ziętek), In Materiały Kompozytowe, 2015. [bibtex]
[4] Modelowanie materiałów kompozytowych -- część 2 (Wojciech Błażejewski, Tomasz Czapliński, Katarzyna Kantecka, Radosław Rybczyński, Karolina P Woźniak, Grażyna Ziętek), In Materiały Kompozytowe, 2015. [bibtex]
[5] Metoda homogenizacji w modelowaniu materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknem ciągłym ułożonym według wzorów mozaikowych (Wojciech Błażejewski, Tomasz Czapliński, Grażyna Ziętek), In Przetwórstwo Tworzyw = Polymer Processing, 2014. [bibtex]
[6] On the hardening rule for austenitic steels accounting for the strain induced martensitic transformation (Grażyna Ziętek, Zenon Mróz), In International Journal of Structural Changes in Solids, volume 3, 2011. [bibtex] [pdf] [cites]
[7] Modeling of cyclic hardening of metals coupled with martensitic transformation (Zenon Mróz, Grażyna Ziętek), In Archives of Mechanics, volume 59, 2007. [bibtex] [pdf]
[8] Dwupowierzchniowy model wzmocnienia plastycznego przy przemianie fazowej i deformacji cyklicznej (Zenon Mróz, Grażyna Ziętek), In Acta Mechanica et Automatica, volume 1, 2007. [bibtex] [pdf]
[9] Application of differential evolution algorithm for identification of experimental data (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek), In Archive of Mechanical Engineering, volume 65, 2007. [bibtex] [pdf] [cites]
[10] Inelastic properties of magnetorheological composites: II. Model, identification of parameters (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Grażyna Ziętek), In Smart Materials & Structures, volume 16, 2007. [bibtex] [pdf] [cites]
[11] Identification and simulation of elastic-plastic deformation model (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek), In Materials Science Forum, volume 482, 2005. [bibtex] [pdf] [cites]
[12] Fractal model of the cold martensite transformation in steels (Marek Rybaczuk, Grażyna Ziętek), In Archives of Civil and Mechanical Engineering, volume 2, 2002. [bibtex] [pdf] [cites]
[13] Równania konstytutywne materiału z przemianą martenzytyczną typu atermicznego (Grażyna Ziętek), In Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Mechanika, 2001. [bibtex]
[14] Representation of cyclic properties of austenitic steels with plasticity-induced martensitic transformation (Jerzy Kaleta, Grażyna Ziętek), In Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, volume 21, 1998. [bibtex] [cites]
[15] Identification of cyclic softening and sigma-epsilon hysteresis in austenitic steel with plasticity-induced martensitic transformation (Jerzy Kaleta, Grażyna Ziętek), In Materials Science and Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing, volume A, 1997. [bibtex] [cites]
[16] Representation of cyclic properties and hysteresis energy in alfa-brass using a certain class of elastic-plastic models (Jerzy Kaleta, Grażyna Ziętek), In Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, volume 17, 1994. [bibtex]
[17] Przybliżona metoda określania dopuszczalnych obciążen przedłużacza wiertła lufowego (Aleksander Streubel, Grażyna Ziętek), In Mechanik, volume 60, 1987. [bibtex]
[18] The use of thermodynamics to analyse the hypotheses of fatique models of energy (Grażyna Ziętek), In Studia Geotechnica et Mechanica, volume 4, 1982. [bibtex]
[19] Thermodynamics analysis of fatigue process (Grażyna Ziętek), In Studia Geotechnica et Mechanica, volume 4, 1982. [bibtex]
Refereed Conference Papers
[20] Martensitic transformation in austenitic steel induced by temperature and stress variation (Grażyna Ziętek, Zenon Mróz), In Modelling of microstruktured media V : abstacts (Piotr Ostrowski, Barbara Tomczyk, eds.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018. [bibtex]
[21] Martensitic transformation in austenitic steel biaxial stress state (Grażyna Ziętek, Zenon Mróz), In 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials : conference proceedings (Andrzej Seweryn, ed.), 2017. [bibtex]
[22] Modeling of magnetorheological elastomers with nonlinear constitutive model (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał P Przybylski, Grażyna Ziętek), In 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials : conference proceedings (Andrzej Seweryn, ed.), 2017. [bibtex]
[23] Boundary element analysis of defective thermoelectroelastic bimaterial with coherent high temperature-conducting interface (Heorhiy Sulym, Iaroslav Pasternak, Grażyna Ziętek), In Proceedings of the 11th International Congress on Thermal Stresses (M. Ciarletta, V.Tibullo, F. Passarella, eds.), Edizioni Paguro, 2016. [bibtex]
[24] Boundary element analysis of 3D thermomagnetoelectroelastic anisotropic solids (Heorhiy Sulym, R Pasternak, Grażyna Ziętek), In Proceedings of the 11th International Congress on Thermal Stresses (M. Ciarletta, V.Tibullo, F. Passarella, eds.), Edizioni Paguro, 2016. [bibtex]
[25] Coupled plastic-elastic deformation process and martensitic transformation: constitutive model and its application (Grażyna Ziętek, Zenon Mróz), In Conference Proceedings VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference (Andrzej Seweryn, ed.), 2015. [bibtex]
[26] Elasto-plastic homogenization of metalic composite (Tomasz Czapliński, Grażyna Ziętek), In Modelling of microstructured media IV : abstracts, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015. [bibtex]
[27] Fatigue testing of CFRP composites (Aleksander Błachut, Tomasz Czapliński, Łukasz Maciejewski, Grażyna Ziętek), In VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentaion in Science and Engineering Conference : conference proceedings (Andrzej Seweryn, ed.), 2015. [bibtex]
[28] Termomechanical model for austenitic steel with martensitic transformation induced by temperature and stress variation (Grażyna Ziętek, Zenon Mróz), In Book of abstracts of the 38th Solid Mechanics Conference (Ryszard Pęcherski, Jerzy Rojek, Piotr Kowalczyk, eds.), Institute of Fundamental Technological Research (IPPT) of the Polish Academy of Sciences, 2012. [bibtex]
[29] Homogenization and identification of effective material parameters of textile reinforced composite (Tomasz Czapliński, Łukasz Maciejewski, Grażyna Ziętek), In Proceedings of the 15th European Conference on Composite Materials, Proget Type Studio, 2012. [bibtex]
[30] Opis cyklicznego wzmocnienia stali austenitycznych z przemianą martenzytyczną wywołaną zmianami temperatury i naprężenia (Grażyna Ziętek, Zenon Mróz), In VI-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures: conference proceedings (Andrzej Seweryn, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011. [bibtex]
[31] The identification of the parameters of magnetorheological composite model (Daniel Lewandowski, Grażyna Ziętek), In Advances in the mechanics of inhomogeous media (Czesław Woźniak, ed.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010. [bibtex]
[32] Homogenizacja i identyfikacja kompozytu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym (Tomasz Czapliński, Łukasz Maciejewski, Aleksander Przygoda, Grażyna Ziętek), In Mechanika ośrodków niejednorodnych: III konferencja naukowa, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010. [bibtex]
[33] A model of textile reinforced composite homogenisation and identification (Tomasz Czapliński, Łukasz Maciejewski, Aleksander Przygoda, Grażyna Ziętek), In 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics (M. Kuczma, K. Wilmański, W. Szajna, eds.), The University of Zielona Góra Press, 2009. [bibtex]
[34] Description of cyclic hardening of material with plasticity induced martensitic transformation (Grażyna Ziętek, Zenon Mróz), In Selected topics of contemporary solid mechanics: proceedings of the 36th Solid Mechanics Conference, Gdańsk, Poland, September 9-12, 2008 (Zbigniew Kotulski, Piotr Kowalczyk, Włodzimierz Sosnowski, eds.), Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, 2008. [bibtex] [cites]
[35] Badanie tłumienia w materiale o gigantycznej magnetostrykcji (Jacek Bomba, Jerzy Kaleta, Grażyna Ziętek), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2008. [bibtex] [pdf]
[36] Cykliczne obciążanie kompozytu magnetoreologicznego -- miara tłumienia (Mirosław Bocian, Daniel Lewandowski, Grażyna Ziętek), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2008. [bibtex]
[37] Modelowanie wzmocnienia metali przy deformacji cyklicznej z uwzględnieniem przemiany fazowej (Grażyna Ziętek, Zenon Mróz), In I Kongres Mechaniki Polskiej. KMP 2007 (J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki, eds.), Oficyna Wydaw. PWarsz., 2007. [bibtex]
[38] Badanie i modelowanie izotropowych elastomerów magnetoreologicznych (Aleksandra Gasperowicz, Jerzy Kaleta, Piotr Zając, Grażyna Ziętek), In Badania eksperymentalne w mechanice ciała stałego, Oficyna Wydaw. PWarsz., 2007. [bibtex]
[39] Miara tłumienia w kompozycie magnetoreologicznym (Mirosław Bocian, Daniel Lewandowski, Grażyna Ziętek), In Materiały IV Międzynarodowego Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji (Andrzej Seweryn, ed.), Dział Wydaw. Poligraf. PBiałost., 2007. [bibtex]
[40] Estymacja parametrów nieliniowego równania konstytutywnego przy obciążeniach cyklicznych (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XXI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydaw. Uczel. ATR, 2006. [bibtex]
[41] Application of differential evolution algrithm for identification of experimental data (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek), In 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, EDIS Editing Centre University of Zilina, 2006. [bibtex]
[42] Energia histerezy w kompozycie magnetoreologicznym (Daniel Lewandowski, Grażyna Ziętek), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XXI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydaw. Uczel. ATR, 2006. [bibtex]
[43] Modeling of magnetorheological elastomers properties (Jerzy Kaleta, Piotr Zając, Grażyna Ziętek), In 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, EDIS Editing Centre University of Zilina, 2006. [bibtex]
[44] Modelowanie wzmocnienia przy odkształceniu cyklicznym indukującym przemianę martenzytyczną (Zenon Mróz, Grażyna Ziętek), In III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Materiały (A. Seweryn, ed.), Dział Wydaw. Poligraf. PBiałost., 2005. [bibtex]
[45] Energetyczne parametry uszkodzenia dla obciążeń pseudolosowych (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek), In III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Materiały (A. Seweryn, ed.), Dział Wydaw. Poligraf. PBiałost., 2005. [bibtex]
[46] Kumulacja energii przy obciążeniach pseudolosowych (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydaw. Uczel. ATR, 2004. [bibtex]
[47] Model ciała kompozytu magnetoreologicznego w warunkach obciążenia cyklicznego (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Grażyna Ziętek), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydaw. Uczel. ATR, 2004. [bibtex]
[48] Identyfikacja własności cyklicznych kompozytu magnetoreologicznego w warunkach ścinania (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Grażyna Ziętek), In XXI Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Oficyna Wydaw. PWarsz., 2004. [bibtex]
[49] Viscoplastic material model of magnetorheological composite for cyclic loading (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Grażyna Ziętek), In Mechanika rujnuvannja materialiv i micnist' konstrukcij (V. V. Panasjuk, ed.), Nacjonal'naja akademija nauk Ukrainy, 2004. [bibtex]
[50] Damping identification of cyclic sheared magnetorheological composite (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Piotr Zając, Grażyna Ziętek), In 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Extended abstracts (Stjepan Jecic, Damir Semenski, eds.), Croatian Society of Mechanics, 2004. [bibtex]
[51] Zmęczeniowe hipotezy energetyczne dla obciążeń pseudolosowych: symulacja i eksperyment (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek), In II Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Materiały (Andrzej Seweryn, ed.), Dział Wydaw. Poligraf. PBiałost., 2003. [bibtex] [pdf]
[52] Kumulacja energii w ośrodku sprężysto-plastycznym w cyklicznym płaskim stanie naprężenia (Grażyna Ziętek), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XIX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydaw. Uczel. ATR, 2002. [bibtex]
[53] The description of the energy for material with PIMT under biaxial stress state (Grażyna Ziętek), In Fracture mechanics beyond 2000. Proceedings of the 14th Bienniel Conference on Fracture -- ECF 14, EMAS, 2002. [bibtex]
[54] Kumulacja energii w procesie atermicznej przemiany martenzytycznej indukowanej odkształceniem cyklicznym (Grażyna Ziętek), In VIII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Wydaw. PŚwiętokrz., 2001. [bibtex]
[55] Energy accumulation under biaxial cyclic stress state for materials with athermal martensitic transformation (Grażyna Ziętek), In Modern trends on fatigue. SAE Brasil International Conference on Fatigue. Fatigue 2001. Proceedings. SAE Brasil Sao Paulo Regional Section (Paulo de Mattos Pimenta, Luiz Carlos H. Ricardo, Arnaldo Freitas Camarao, eds.), 2001. [bibtex]
[56] Modelowanie stanu naprężenia w cyklicznie obciążonym materiale z wyróżnioną warstwą wierzchnią (Jacek Bomba, Jerzy Kaleta, Grażyna Ziętek), In VIII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Wydaw. PŚwiętokrz., 2001. [bibtex]
[57] Energia histerezy w materiale z przemianą fazową indukowaną cyklicznym odkształceniem plastycznym (Grażyna Ziętek), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XVIII sympozjum nt. Zmęczenie materiałów i konstrukcji, Wydaw. Uczel. ATR, 2000. [bibtex]
[58] Fractal model of the cold martensitic transition in steels (Marek Rybaczuk, Grażyna Ziętek), In 33rd Solid Mechanics Conference. SolMech 2000, Atos, 2000. [bibtex]
[59] The description of the cyclic properties with TRIP under multiaxial stress state (Grażyna Ziętek), In Fatigue '99. Proceedings of the Seventh International Fatigue Congress (Xue-Ren-Wu, Zhong-Guang Wang, eds.), Higher Education Press EMAS, 1999. [bibtex]
[60] The description of the cyclic softening of the material with TRIP (Grażyna Ziętek), In Constitutive and damage modeling of inelastic deformation and phase transformation. Proceedings of Plasticity '99: the Seventh International Symposium on Plasticity and Its Current Applications (Akhtar S. Khan, ed.), Neat Press, 1999. [bibtex]
[61] Opis własności cyklicznych materiału z przemianą fazową indukowaną odkształceniem plastycznym (Grażyna Ziętek), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XVII sympozjum nt. Zmęczenie materiałów i konstrukcji, Wydaw. Uczel. ATR, 1998. [bibtex]
[62] Representation of sigma-epsilon hysteresis in austenitic steel with plasticity-induced martensitic transformation (PIMT) (Jerzy Kaleta, Grażyna Ziętek), In Materials (L. A. J. L. Sarton, H. B. Zeedijk, eds.), Neth. Soc. Mater. Sci., 1997. [bibtex]
[63] Cyclic plastic deformation-induced martensitic transformation in austenitic steels (Jerzy Kaleta, Grażyna Ziętek), In Advances in fracture research. Proceedings of the Ninth International Conference on Fracture (B. L. Karihaloo, ed.), Pergamon, 1997. [bibtex]
[64] Model cyklicznego umocnienia i osłabienia materiału (Jerzy Kaleta, Grażyna Ziętek), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XVI sympozjum nt. Zmęczenie i mechanika pękania materiałów, Wydaw. Uczel. ATR, 1996. [bibtex]
[65] Opis własności cyklicznych stali austenitycznych z przemianą martenzytyczną indukowaną odkształceniem plastycznym (Jerzy Kaleta, Grażyna Ziętek), In XVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. PTMTS, 1996. [bibtex]
[66] Identification of cyclic hardening and sigma-epsilon hysteresis in OFHC copper (Jerzy Kaleta, Grażyna Ziętek), In Fatigue '96. Proceedings of the Sixth International Fatigue Congress (G. Lutjering, H. Nowack, eds.), Pergamon, 1996. [bibtex]
[67] Identification of the sigma-epsilon hysteresis for metals with non-Masing behaviour (Jerzy Kaleta, Grażyna Ziętek), In Fatigue 93. Proceedings of the Fifth International Conference on Fatigue and Fatigue Thresholds (J.-P. Bailon, J. I. Dickson, eds.), EMAS, 1993. [bibtex]
[68] Description of the CSSc by a certain class of elastic-plastic models (Jerzy Kaleta, Grażyna Ziętek), In The Third International Conference on Low Cycle Fatigue and Elasto-Plastic Behaviour of Materials, Elsevier Applied Science, 1992. [bibtex]
[69] Opis histerezy (sigma-epsilon) w procesie nisko- i wysokocyklonowego zmęczenia mosiądzu M63 (Jerzy Kaleta, Grażyna Ziętek), In XV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. PTMTiS, 1992. [bibtex]
[70] Określenie dopuszczalnych obciążeń przedłużacza wiertła lufowego (Aleksander Streubel, Grażyna Ziętek), In Narzędzia skrawające. IV Konferencja naukowo-techniczna, PWr, 1986. [bibtex]
[71] Wykorzystanie systemu komputerowego CAMAC -- SM4 do przetwarzania wyników pomiarów tensometrycznych (Mieczysław Szata, Grażyna Ziętek), In Modelowanie w mechanice. XXIV Sympozjon. Zbiór referatów, PŚl., 1985. [bibtex]
[72] Komputerowe przetwarzanie wyników pomiarów tensometrycznych (Wacław Kasprzak, Stanisław Piesiak, Mieczysław Szata, Grażyna Ziętek), In VI Konferencja nt. Metody komputerowe w mechanice konstrukcji, PBiałost., 1983. [bibtex]
[73] System komputerowy CAMAC-SM4 do obsługi eksperymentu w mechanice (Wacław Kasprzak, Stanisław Piesiak, Mieczysław Szata, Grażyna Ziętek), In VI Konferencja nt. Metody komputerowe w mechanice konstrukcji, PBiałost., 1983. [bibtex]
[74] Mathematical models of the energy criteria for fatigue and possibilites of identification (Jerzy Kaleta, Grażyna Ziętek), In 8th Congress on Material Testing, OMIKK-Technoinform, 1982. [bibtex]
Other Publications
[75] Analiza modeli energetycznych hipotez zmeczeniowych (Grażyna Ziętek), PhD thesis, Rozprawa doktorska (11.12.1982) Politechnika Wrocławska, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej,Wrocław. Promotor: prof.dr hab.inż. Kasprzak, Wacław, 1982. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser