O nas

SKŁAD ZESPOŁU

Kierownik Zespołu
dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. PWr 

TEMATYKA, KTÓRĄ SIĘ ZAJMUJEMY

  • Metody matematyczne w bioinżynierii oraz statystyczne w kontroli jakości
  • Właściwości mechaniczne, badania struktury tkanek miękkich
  • Biostymulacja i jej wpływ na wzrost, rozwój oraz właściwości biomechaniczne wybranych roślin
  • Właściwości mechaniczne i fizykochemiczne soczewek kontaktowych
  • Właściwości mechaniczne oraz fizykochemiczne (tj. odporność korozyjna) biomateriałów metalicznych
  • Właściwości biomechaniczne elementów gałki ocznej oraz analiza sygnałów pulsu oka