Publications

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Influence of fiber tension during filament winding on the mechanical properties of composite pressure vessels (Aleksander Błachut, Tino Wollmann, Maciej G. Panek, Max Vater, Jerzy Kaleta, Jerzy Detyna, Stefan Hoschützky, Maik Gude), In Composite Structures, volume 304, 2023. [bibtex] [pdf] [doi]
[2] Theoretical and experimental analysis of inter-layer stresses in filament-wound cylindrical composite structures (Piotr Krysiak, Aleksander Błachut, Jerzy Kaleta), In Materials, volume 14, 2021. [bibtex] [doi]
[3] Validation of selected optical methods for assessing polyethylene (PE) liners used in high pressure vessels for hydrogen storage (Paweł P. Gąsior, Karol Wachtarczyk, Aleksander Błachut, Jerzy Kaleta, Neha Yadav, Marcin Ozga, Amelie Baron), In Applied Sciences, volume 11, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[4] Identyfikation of strains in a multilayer composite pipe (Piotr Krysiak, Jerzy Kaleta, Paweł P Gąsior, Aleksander Błachut, Radosław Rybczyński), In Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki = Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, volume 49, 2017. [bibtex] [doi]
[5] Badanie rozkładu naprężeń w wielowarstwowej rurze kompozytowej (Piotr Krysiak, Aleksander Błachut), In Modelowanie Inżynierskie, volume 32, 2017. [bibtex] [pdf]
[6] Analiza struktury nawijanej rury kompozytowej na bazie włókien ciągłych (Piotr Krysiak, Aleksander Błachut, Bartosz Babiarczuk), In Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences, volume 4, 2016. [bibtex] [pdf]
[7] Influence of fiber type and the layer thickness on the stress distribution in composite pipe (Piotr Krysiak, Aleksander Błachut, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences, volume 2, 2014. [bibtex] [pdf]
[8] Wpływ rodzaju włókna oraz liczby warstw na wytrzymałość wielowarstwowej rury kompozytowej (Piotr Krysiak, Aleksander Błachut, Tomasz Czapliński, Jerzy Kaleta), In Przetwórstwo Tworzyw, 2014. [bibtex] [pdf]
Refereed Conference Papers
[9] Wpływ drgań w czasie nawijania rur na strukturę materiału kompozytowego (Paulina Mayer, Adrian Lubryka, Adrianna Filipiak, Aleksander Błachut, Wojciech Błażejewski), In Kompozyty : konstrukcje warstwowe : VIII sympozjon, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017. [bibtex]
[10] Wpływ drgań w czasie nawijania rur na strukturę materiału kompozytowego (Paulina Mayer, Adrian Lubryka, Adrianna Filipiak-Kaczmarek, Aleksander Błachut, Wojciech Błażejewski), In Kompozyty : konstrukcje warstwowe : VIII sympozjon, [Wrocław-Różanka, 26-29 października 2017] : referaty., 2017. [bibtex]
[11] Zastosowanie metody punktowej oraz liniowej teorii krytycznych dystansów do wyznaczania wytrzymałości elementów z karbem przy użyciu symulacji numerycznych i badań doświadczalnych (Aleksander Błachut, Grzegorz Lesiuk, Michał Ptak, Michał Smolnicki), In XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Warszawa - Pułtusk, 12-15 września 2017 : książka abstraktów., Wojskowa Akademia Techniczna, 2017. [bibtex]
[12] Charakterystyka właściwości mechanicznych skóry na podstawie danych uzyskanych z modelu matematycznego (Barbara Kmiecik, Aleksander Błachut, Magdalena Cieślak, Jerzy Detyna), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2015. [bibtex]
[13] Analiza odkształceń międzywarstwowych w nawijanej rurze kompozytowej (Aleksander Błachut, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Piotr Krysiak, Radosław Rybczyński), In XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania (Jarosław Gałkiewicz, ed.), Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2015. [bibtex]
[14] Fatigue testing of CFRP composites (Aleksander Błachut, Tomasz Czapliński, Łukasz Maciejewski, Grażyna Ziętek), In VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentaion in Science and Engineering Conference : conference proceedings (Andrzej Seweryn, ed.), 2015. [bibtex]
[15] Tensile and shear strength tests of unidirectional glass-fibre reinforced poly(vinyl chloride) composite (Aleksander Błachut, Piotr J Bardziński), In 13th Students' Science Conference : Polanica-Zdrój, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015. [bibtex]
[16] Piezoelectric effect in natural quartz under cyclic uniaxial load (Aleksander Błachut, Magdalena Cwenarkiewicz, Piotr J Bardziński), In 12th Students' Science Conference: Boguszów-Gorce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. [bibtex]
[17] Implementation of statistical time series analysis method for structural health monitoring (Aleksander Błachut, Piotr J Bardziński), In 11th Students' Science Conference Man -- Civilization -- Future: Będlewo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. [bibtex]
[18] Iron-based amorphous alloys exhibiting a magnetocaloric effect (Piotr J Bardziński, Aleksander Błachut), In 11th Students' Science Conference Man -- Civilization -- Future: Będlewo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser