Publikacje

Books
[1] Magazynowanie biogazu oraz wykorzystanie jako paliwa do silnika spalinowego (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Marek Kułażyński), Politechnika Wrocławska, 2014. [bibtex]
[2] Application of optical fibre sensors to measuring the mechanical properties of composite materials and structures (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), Chapter in Advances in Composite Materials – Ecodesign and Analysis (Brahim Attaf, ed.), InTech, 2011. [bibtex] [pdf]
Refereed Articles and Book Chapters
[3] Application of complementary optical methods for strain investigation in composite high pressure vessel (Paweł P Gąsior, Marcin Malesa, Jerzy Kaleta, Małgorzata Kujawińska, Krzysztof Malowany, Radosław Rybczyński), In Composite Structures, volume 203, 2018. [bibtex] [pdf]
[4] Identyfikation of strains in a multilayer composite pipe (Piotr Krysiak, Jerzy Kaleta, Paweł P Gąsior, Aleksander Błachut, Radosław Rybczyński), In Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki = Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, volume 49, 2017. [bibtex] [doi]
[5] Hydrogen as a fuel in civil and military applications (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In Problemy Techniki Uzbrojenia = Issues of Armament Technology, volume 45, 2016. [bibtex]
[6] Influence of fiber type and the layer thickness on the stress distribution in composite pipe (Piotr Krysiak, Aleksander Błachut, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences, volume 2, 2014. [bibtex] [pdf]
[7] Charakterystyki mechaniczne kompozytów (Wojciech Błażejewski, Michał Barcikowski, Tomasz Czapliński, Paweł P Gąsior), In Materiały Kompozytowe, 2014. [bibtex]
[8] Application of optical fiber sensors for damage accumulation monitoring in composite structures (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Radosław Rybczyński), In Key Engineering Materials, volume 598, 2014. [bibtex] [doi]
[9] First demonstratory by-product hydrogen power plant in Poland (Jerzy Kaleta, Marek Brzeżański, Paweł P Gąsior, Tadeusz Papuga), In Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 2013. [bibtex]
[10] Application of waste hydrogen in energy production. Case study on base of the implementation of the method in selected chemical plant in Poland (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), Chapter in 13th Summer School on Fracture Mechanics, Departament of Mechanics, Materials Science and Engineering, Wrocław University of Technology, 2013. [bibtex] [pdf]
[11] Modern NDE methods for high pressure composite vessels for hydrogen storage (Paweł P Gąsior, Wojciech Błażejewski, Jerzy Kaleta, Maciej G. Panek), In Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 2013. [bibtex]
[12] Optical fiber based monitoring system for high pressure composite vessels for hydrogen storage (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Radosław Rybczyński), Chapter in 13th Summer School on Fracture Mechanics, Departament of Mechanics, Materials Science and Engineering, Wrocław University of Technology, 2013. [bibtex] [pdf]
[13] Kompozytowe wzmocnienia konstrukcji mostów stalowych (Marcin Wrzesiński, Joanna Mażulis, Paweł P Gąsior), In Przetwórstwo Tworzyw, 2012. [bibtex] [pdf]
[14] Metodyka pomiaru odkształceń, wywołanych kontrolowanym naciągiem włókna, w warstwie zewnętrznej kompozytu nawijanego (Piotr Krysiak, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Radosław Rybczyński), In Przetwórstwo Tworzyw, 2012. [bibtex]
[15] Próby poligonowe pontonu kompozytowego (Zbigniew Kamyk, Michał Barcikowski, Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Radosław Rybczyński, Ewa Juskowiak), In Materiały Kompozytowe, 2012. [bibtex]
[16] Manufacturing and pressure tests of braided vessels with integrated optical fiber sensors (Werner Hufenbach, Maik Gude, Andrzej Czulak, Paweł P Gąsior, M Kretschmann), In Przetwórstwo Tworzyw, 2011. [bibtex]
[17] Analiza odkształceń rurociągów kompozytowych z wykorzystaniem czujników światłowodowych (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Aleksander Przygoda, Mariusz Twardawa), In Energetyka, 2011. [bibtex]
[18] Lekkie, wysokociśnieniowe, kompozytowe, monitorowane zbiorniki do paliw gazowych w pojazdach (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Radosław Rybczyński, Jerzy Kaleta), In Przegląd Mechaniczny, volume 70, 2011. [bibtex]
[19] The IV. generation vessels for hydrogen storage applied in vehicles modelling, technology and experiment (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Marek Rybaczuk), In Bulletin of Polish Hydrogen and Fuel Cell Association, 2011. [bibtex]
[20] Monitorowanie rurociągów rozłożonymi czujnikami światłowodowymi (Paweł P Gąsior, Aleksander Przygoda, Mariusz Twardawa), In Energetyka, 2010. [bibtex]
[21] Badania kompozytowych butli wysokociśnieniowych w podwyższonych temperaturach (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Radosław Rybczyński), In Kompozyty, volume 10, 2010. [bibtex]
[22] Kompozytowe butle wysoko sprężonych paliw gazowych -- wytwarzanie i badania (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Radosław Rybczyński), In Dozór Techniczny, 2010. [bibtex]
[23] Aspekty bezpieczeństwa w zakresie ciśnieniowego magazynowania wodoru w zbiornikach samochodowych (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 2010. [bibtex]
[24] Magnetomechanical properties of Terfenol-D powder composites (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech, Paweł P Gąsior), In Solid State Phenomena, volume 154, 2009. [bibtex] [pdf]
[25] Wysokociśnieniowe zbiorniki kompozytowe wzmocnione wyplotem z włókna szklanego ze zintegrowanumi czujnikami światłowodowymi (Werner Hufenbach, Andrzej Czulak, Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior), In Kompozyty, volume 9, 2009. [bibtex]
[26] Wyznaczanie odkształcenia resztkowego oraz próba karbu w kompozytowych zbiornikach wysokociśnieniowych (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Radosław Rybczyński), In Czasopismo Techniczne. M, Mechanika, volume 106, 2009. [bibtex]
[27] Ciśnieniowe badania kompozytowych próbek rurowych wykonanych metodą wyplatania (Wojciech Błażejewski, Andrzej Czulak, Paweł P Gąsior, Tomasz Pawlak, Werner Hufenbach), In Kompozyty, volume 9, 2009. [bibtex]
[28] Zbiorniki kompozytowe dla CNG i wodoru, wymogi homologacyjne i metody badań (Wojciech Błażejewski, Aleksandra Gasperowicz, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In Czas na Gaz!, 2007. (Cz. 2) [bibtex]
Refereed Conference Papers
[29] High pressure composite vessel with integrated optical fiber sensors monitoring of manufacturing process and operation (Paweł P Gąsior, Radosław Rybczyński, Jerzy Kaleta, Stephane Villalonga, Fabien Nony, Christophe Magnier), In Proceedings of the ASME 2018: Pressure Vessels and Piping Conference: PVP 2-18. Volume 5: High-Pressure Technology; ASME Nondestructive Evaluation, ASME, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[30] Analiza odkształceń międzywarstwowych w nawijanej rurze kompozytowej (Aleksander Błachut, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Piotr Krysiak, Radosław Rybczyński), In XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania (Jarosław Gałkiewicz, ed.), Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2015. [bibtex]
[31] Acoustic emission in composite sandwich truck-floor panels under cyclic loading (Michał Barcikowski, Wojciech Błażejewski, Roksana Krężałek, Maciej G. Panek, Paweł P Gąsior), In Applied Mechanics 2015 : 17th international scientific conference (Zdenĕk Padovec, Jana Vondrová, Radek Sedláček, eds.), Czech Technical University in Prague. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2015. [bibtex]
[32] The development of an innovative on-board CNG storage system for methane-fuelled cars conducted within the FP7 EU project 'InGAS' (D. M Storer, G Menzato, M Kleschinsk, V Strubel, B Kiener, Jerzy Kaleta, Paweł P Gąsior, Wojciech Błażejewski, G Mair, C Gregor), In TRA 2014: Transport Research Arena 2014: transport solutions from research to deployment -- innovative mobility, 2014. [bibtex] [pdf]
[33] The use of waste hydrogen for energy purposes in Poland (Jerzy Kaleta, Marek Brzeżański, Eugeniusz Woźnikowski, Paweł P Gąsior, Tadeusz Papuga), In European Hydrogen Energy Conference: EHEC 2014, 2014. [bibtex]
[34] Optical fiber based structural health monitoring for high pressure hydrogen vessels for stationary and automotive application (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In Structural health monitoring for infrastructure sustainability: proceedings of the 6th International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure (Y. L. Xu, ed.), Department of Civil and Environmental Engineering. The Hong Kong Polytechnic University, 2013. [bibtex]
[35] Badanie kumulacji uszkodzenia wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych do gromadzenia paliw gazowych z użyciem czujników światłowodowych (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. [bibtex]
[36] Evaluation of damage accumulation in high pressure composite vessels using fiber optic sensors (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In Recent Advances in Integrity-Reliability-Failure: IRF 2013 (J. F. Silva Gomes, Shaker A. Meguid, eds.), Ediçŏes INEGI, 2013. [bibtex]
[37] Metoda monitorowania stanu technicznego wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych z wykorzystaniem pomiarów odkształceń czujnikami światłowodowymi (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012. [bibtex]
[38] Badania zmęczeniowe wysokociśnieniowego zbiornika kompozytowego typu czwartego z programowanymi defektami (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Radosław Rybczyński), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2012. [bibtex]
[39] Strain analysis of composite pipelines using optical fiber sensors in power engineering constructions (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Aleksander Przygoda, Mariusz Twardawa), In 28th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Scientific Society for Mechanical Engineering, 2011. [bibtex]
[40] Monitorowanie stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych z wykorzystaniem systemów SHM (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Lech Poprawski), In Bezpieczeństwo zapór -- nowe wyzwania (Jan Winter, Anna Kosik, Andrzej Wity, eds.), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Państwowy Instytut Badawczy, 2011. [bibtex]
[41] Wzmocnienie konstrukcji stalowej materiałami kompozytowymi (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Joanna Mażulis, Radosław Rybczyński), In Polimery i kompozyty konstrukcyjne: monografia: praca zbiorowa (Gabriel Wróbel, ed.), Logos Press, 2011. [bibtex]
[42] Optimisation ot the IV generation tanks for hydrogen storage applied in vehicles modelling and experiment (Jerzy Kaleta, Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Marek Rybaczuk), In 18th World Hydrogen Energy Conference 2010 -- WHEC 2010 (Detlef Stolten, Thomas Grube, eds.), Forschungszentrum Zentralbibliothek, 2010. [bibtex] [pdf]
[43] SHM system for strings monitoring of a power boiler (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Aleksander Przygoda), In 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarząd Główny, 2010. [bibtex]
[44] Monitorowanie stanu technicznego kotłów energetycznych (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Aleksander Przygoda), In Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów: Międzynarodowa XI Konferencja Kotłowa, Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2010. [bibtex]
[45] Structural health monitoring system for a power boiler (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Aleksander Przygoda), In Health Monitoring of Structural and Biological Systems 2010 (Tribikram Kundu, ed.), SPIE, 2010. [bibtex] [doi]
[46] Smart fibre optic methods for structural health monitoring of high pressure vessels for hydrogen storage (Paweł P Gąsior, Wojciech Błażejewski, Jerzy Kaleta), In Proceedings 18th World Hydrogen Energy Conference 2010 -- WHEC 2010 (Detlef Stolten, Thomas Grube, eds.), Forschungszentrum Zentralbibliothek, 2010. [bibtex] [pdf]
[47] Badanie długowłóknistych materiałów kompozytowych na pełzanie (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Radosław Rybczyński, Henryk Rydarowski, Przemysław Szuter, Przemysław K. Wiewiórski), In Materiały polimerowe: praca zbiorowa (Tadeusz Spychaj, Stanisława Spychaj, eds.), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2010. [bibtex]
[48] Wytwarzanie i badania sześciokątnych profili kompozytowych do bloków komórkowych (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Aneta Krzyżak, Radosław Rybczyński), In Materiały polimerowe: praca zbiorowa (Tadeusz Spychaj, Stanisława Spychaj, eds.), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2010. [bibtex]
[49] Badania statyczne i zmęczeniowe kompozytowych bloków pontonowych (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Aneta Krzyżak, Radosław Rybczyński), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXIII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania (Janusz Sempruch, Dariusz Skibicki, eds.), Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2010. [bibtex]
[50] Koncepcja lekkiego kompozytowego pontonu do budowy mostów pływających (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Zbigniew Kamyk, Aneta Krzyżak, Radosław Rybczyński), In Polimery i kompozyty konstrukcyjne: praca zbiorowa (Gabriel Wróbel, ed.), Logos Press, 2010. [bibtex]
[51] SMART composite high pressure vessels with integrated Optical Fiber Sensors (Wojciech Błażejewski, Andrzej Czulak, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Rafał P. Mech), In Sensor and Smart Structures Technologies for Civil (Masayoshi Tomizuka, ed.), SPIE, 2010. [bibtex] [doi]
[52] Fiber Bragg gratings application for strain measurements of Terfenol-D based composites (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In SMART'09: proceedings of the IV ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials (Álvaro Cunha, J. Dias Rodrigues, eds.), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2009. [bibtex]
[53] Bezpieczeństwo uzytkowania zbiorników wysoko sprężonych paliw gazowych (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In Gaz ziemny do napędu silników pojazdów maszyn i urządzeń: III konferencja naukowo-techniczna, SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, 2009. [bibtex]
[54] Application of optical fiber based measuring techniques for strain field measurements in composite braided tube specimens (Wojciech Błażejewski, Andrzej Czulak, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In 26th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Institute of Mechanical Engineering, 2009. [bibtex]
[55] Metodyka i przykłady badań zmęczeniowych wysokociśnieniowych butli kompozytowych na paliwa gazowe (Jerzy Kaleta, Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2008. [bibtex]
[56] Budowa, metodyka badań i cykliczne właściwości magnetomechaniczne kompozytu na bazie proszków Terfenolu-D (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2008. [bibtex] [pdf]
[57] Badania porównawcze kompozytowych próbek rurowych (Andrzej Czulak, Werner Hufenbach, Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior), In XXIII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. [bibtex]
[58] Badania kompozytowych rur smukłych przy obciążaniu osiowo symetrycznego ściskania (Andrzej Czulak, Werner Hufenbach, Wojciech Błażejewski, Tomasz Czapliński, Paweł P Gąsior), In XXIII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. [bibtex]
[59] Quasistatyczna próba rozrywania butli kompozytowych do gromadzenia paliw gazowych pod dużym ciśnieniem (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Piotr Kotowski), In XXIII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. [bibtex]
[60] Interferometryczne czujniki światłowodowe w monitorowaniu wysokowytężonych zbiorników kompozytowych (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In XXIII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. [bibtex] [pdf]
[61] Optical fiber sensors in health monitoring of composite high pressure vessels for hydrogen (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Anna Sankowska), In Optical measurement systems for industrial Inspection V (Wolfgang Osten, Christiphe Gorecki, Erik L. Novak, eds.), SPIE -- The International Society for Optical Engineering, 2007. [bibtex]
[62] Pomiary odkształceń oplotów nośnych zbiorników kompozytowych (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Anna Sankowska, Marcin Urbanowicz), In Materiały polimerowe. Pomerania-Plast 2007. Streszczenia, Wydaw. Uczel. PSzczec., 2007. [bibtex]
[63] Monitorowanie i symulacja defektu w kompozytowych obiektach cylindrycznych (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Aleksander Przygoda), In Badania eksperymentalne w mechanice ciała stałego, Oficyna Wydaw. PWarsz., 2007. [bibtex]
[64] Aplikacja światłowodowych metod czujnikowych do monitorowania ekstremalnie wytężonych konstrukcji kompozytowych (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Anna Sankowska), In I Kongres Mechaniki Polskiej. KMP 2007 (J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki, eds.), Oficyna Wydaw. PWarsz., 2007. [bibtex]
[65] Kompozytowe zbiorniki wysokociśnieniowe aktualne aspekty w zakresie wymagań, projektowania i badań (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In Materiały polimerowe. Pomerania-Plast 2007. Streszczenia, Wydaw. Uczel. PSzczec., 2007. [bibtex]
[66] Metody eksperymentalne w badaniach wysokociśnieniowyh butli kompozytowych na paliwa gazowe (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In XI Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Mechaniki Pękania, Wydaw. PŚwiętokrz., 2007. [bibtex]
[67] Czujniki światłowodowe do monitorowania odkształceń konstrukcji z materiałów kompozytowych (Marcin Sipura, Paweł P Gąsior), In Człowiek -- cywilizacja -- przyszłość. IV Konferencja Naukowa Studentów. Referaty, Oficyna Wydaw. PWroc., 2006. [bibtex]
[68] Czujniki światłowodowe do monitorowania stanu wytężenia włóknistych materiałów kompozytowych (Anna Sankowska, Paweł P Gąsior, Wojciech Błażejewski, Marcin Sipura), In Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2006. IX Konferencja naukowa. Materiały konferencyjne, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, 2006. [bibtex]
[69] Światłowodowe głowice pomiarowe zintegrowane z konstrukcjami z materiałów kompozytowych (Anna Sankowska, Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Wojciech Wiśniewski), In Światłowody i ich zastosowania. X Konferencja. Referaty i komunikaty, Liber Duo, 2006. [bibtex]
[70] Optical fiber sensors integrated with composite material based constructions (Anna Sankowska, Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In Lightguides and Their Applications III (Jan Wójcik, Waldemar Wójcik, eds.), SPIE -- The International Society for Optical Engineering, 2006. [bibtex] [doi]
[71] Monitoring of the defects in epoxy-carbon composite tube with use of the optical fiber sensors (Paweł P Gąsior, Anna Sankowska), In 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, EDIS Editing Centre University of Zilina, 2006. [bibtex]
[72] Metody monitorowania wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych z wykorzystaniem czujników światłowodowych (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Anna Sankowska), In XXII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego, Oficyna Wydaw. PWarsz., 2006. [bibtex]
[73] Modelowanie optycznego systemu monitorowania procesu pękania kompozytu długowłóknistego (Tomasz Czapliński, Paweł P Gąsior, Aleksander Przygoda), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XXI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydaw. Uczel. ATR, 2006. [bibtex]
Refereed Workshop Papers
[74] Waste hydrogen pipelines monitoring in modern power plant (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In 7th European Workshop on Structural Health Monitoring: July 8-11, Inria, 2014. [bibtex] [pdf]
[75] Application of modern SHM methods in electric power industry (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Aleksander Przygoda), In Structural health monitoring 2012: proceedings of the Sixth European Workshop on Structural Health Monitoring (Christian Boller, ed.), DGZfP, 2012. [bibtex] [pdf]
Other Publications
[76] Metoda monitorowania wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych na paliwa gazowe z wykorzystaniem pomiarów odkształceń czujnikami światłowodowymi (Paweł P Gąsior), PhD thesis, Rozprawa doktorska (6.12.2012) Politechnika Wrocławska i Mechaniki Technicznej, Wrocław. Promotor: dr hab. inż. Kaleta, Jerzy prof, 2012. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser