Paweł Gąsior

face Kontakt:
Wrocław, 50-370
ul. Mariana Smoluchowskiego 25
budynek B1
pokój: 110 B1
tel.: +48 71 320 3919
e-mail: pawel.gasior@pwr.edu.pl
  https://orcid.org/0000-0003-4699-3696
Zainteresowania naukowe/dydaktyczne:
Cel i zakres prowadzonych prac dotyczy dyscypliny naukowej mechanika, ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki eksperymentalnej. Dyplom studiów magisterskich uzyskał na kierunku optoelektronika i technika światłowodowa Politechniki Wrocławskiej. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Mechanicznym PWr. Odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych światłowodowych systemów SHM do monitorowania stanu technicznego konstrukcji w obszarze przemysłu energetycznego, chemicznego i motoryzacyjnego, w tym także dla kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych przeznaczonych do gromadzenia wodoru (monitoring w trakcie procesu wytwarzania i eksploatacji, ocena stopnia degradacji kompozytowej powłoki nośnej oraz przewidywanie czasu bezpiecznej eksploatacji).  Jego zainteresowania dotyczą również różnych typów ogniw paliwowych i ich zastosowań. Brał udział w licznych projektach finansowanych ze środków UE i krajowych, dotyczących wysokociśnieniowych zbiorników do magazynowania paliw gazowych w aplikacjach  motoryzacyjnych (np. StorHy, HyComp, InGas, HyCube, HyPactor, Copernic, HIPHONE). Kierował także projektami z obszaru SHM, związanymi z opracowaniem i wdrożeniem systemów monitorowania i wykrywania wycieków wodoru na gazociągach, monitorowaniem wybranych elementów elektrowni (kocioł energetyczny, instalacja ochrony środowiska, agregaty prądotwórcze), czy rurociągów do przesyłu ropy naftowej. Należy  do organizacji International Association for Hydrogen Energy Codes and Standards Division (IAHE-CSD), której celem jest wykorzystanie wyników najnowszych badań naukowych oraz najlepszych praktyk inżynierskich do rozwoju i harmonizacji norm i regulacji prawnych (RCS) w zakresie zwiększania bezpieczeństwa stosowania technologii „wodorowych” w energetyce.

Jeden komentarz do “O mnie”

Możliwość komentowania została wyłączona.