Piotr Kotowski

face Kontakt:
Wrocław, 50-370
ul. Mariana Smoluchowskiego 25
budynek B1
pokój: 111 (lub 110)
tel.: +48 71 320 27 53
e-mail: piotr.kotowski@pwr.edu.pl
  ORCID ID
Konsultacje:
środa 13-15, sobota 15-17