Piotr Kotowski

face
Kontakt:
Wrocław, 50-370
ul. Mariana Smoluchowskiego 25
budynek B1
pokój: 111 (lub 110)
tel.: +48 71 320 27 53
e-mail: piotr.kotowski@pwr.edu.pl
  Profil ResearchGate
  https://orcid.org/0000-0002-4057-4354
Zainteresowania naukowe/dydaktyczne:
  • opis fraktalny w zjawiskach mechaniki ciała stałego
  • metody eksperymentalne w obszarze wytrzymałości materiałów
  • efekty magnetyczne materiałów obciążanych mechanicznie
  • badania metali szybko chłodzonych (w tym metali amorficznych)
  • auksetyki
Konsultacje:
semestr letni 2019/2020

wtorek 11-13, czwartek 11-13,