Dydaktyka

MECHANIKA I

Projekty

Projekt 1 – Kratownica

Projekt 2 – Belka

Projekt 3 – Momenty bezwładności

Literatura

 1. Józef Nizioł „Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki”.
 2. Zygmunt Jaśniewicz „Zbiór zadań ze statyki”.
 3. Jan Misiak „Zadania z mechaniki ogólnej część I statyka”.
 4. Adam Ciastoń „Kinematyka i dynamika. Wybór zadań”

Program

 1. Podstawowe działania na wektorach.
 2. Zbieżny układ sił.
 3. Płaski dowolny układ sił.
 4. Wyznaczanie sił w kratownicach metodą wydzielania węzłów i metodą Rittera.
 5. Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach.
 6. Wyznaczanie sił wewnętrznych w ramach.
 7. Wyznaczanie środków mas i momentów statycznych geometrycznych w ciągłych układach płaskich.
 8. Wyznaczanie momentów bezwładności w układach płaskich i momentów dewiacji względem dowolnej osi z zastosowaniem twierdzenia Steinera.
 9. Wyznaczanie położenia głównych centralnych osi i wartości głównych centralnych momentów bezwładności w układach płaskich.
 10. Rozwiązywanie zadań z kinematyki ruchu obrotowego i postępowego ciała sztywnego.
 11. Wyznaczanie prędkości w ruchu płaskim ciała sztywnego.