Design of a test stand for investigations of materials exhibiting the magnetocaloric effect

by Agata M Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski, Michał Liberda
Reference:
Design of a test stand for investigations of materials exhibiting the magnetocaloric effect (Agata M Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Michał Królewicz, Daniel Lewandowski, Michał Liberda), In Anyagvizsgálók Lapja, 2013.
Bibtex Entry:
@Article{	  Czernuszewicz2013,
  author	= {Czernuszewicz, Agata M and Kaleta, Jerzy and Królewicz, Michał and Lewandowski, Daniel and Liberda, Michał},
  title		= {Design of a test stand for investigations of materials exhibiting the magnetocaloric effect},
  journal	= {Anyagvizsgálók Lapja},
  year		= {2013},
  number	= {1/2},
  pages		= {41-45},
  keywords	= {materiały SMART, chłodzenie magnetyczne, gadolin},
  url		= {http://www.anyagvizsgaloklapja.hu/UserFiles/File/2013/1-2/e_AVL_2013_1-2_08_Czernuszewicz.pdf}
}