Porównanie właściwości magnetomechanicznych izotropowych i anizotropowych elastomerów magnetoreologicznych z matrycą termoplastyczną

by Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Królewicz
Reference:
Porównanie właściwości magnetomechanicznych izotropowych i anizotropowych elastomerów magnetoreologicznych z matrycą termoplastyczną (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Królewicz), In VI-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures: conference proceedings (Andrzej Seweryn, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kaleta2011a,
  author	= {Kaleta, Jerzy and Lewandowski, Daniel and Królewicz, Michał},
  title		= {Porównanie właściwości magnetomechanicznych izotropowych i anizotropowych elastomerów magnetoreologicznych z matrycą termoplastyczną},
  booktitle	= {VI-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures: conference proceedings},
  year		= {2011},
  editor	= {Andrzej Seweryn},
  pages		= {81-82},
  address	= {Augustów},
  publisher	= {Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej},
  keywords	= {smart materiał, materiał magnetoreologiczny, elastomer, MRE, kompozyt, termoplast}
}