Cyclic tests of thermoplastic magnetorheological elastomers

by Michał Królewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski
Reference:
Cyclic tests of thermoplastic magnetorheological elastomers (Michał Królewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski), In 6th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART 2013: 24-26 June 2013 (Erasmo Carrera, Federico Miglioretti, Marco Petrolo, eds.), 2013.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Krolewicz2013,
  author	= {Królewicz, Michał and Kaleta, Jerzy and Lewandowski, Daniel and Przybylski, Michał},
  title		= {Cyclic tests of thermoplastic magnetorheological elastomers},
  booktitle	= {6th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART 2013: 24-26 June 2013},
  year		= {2013},
  editor	= {Erasmo Carrera and Federico Miglioretti and Marco Petrolo},
  pages		= {1-7},
  address	= {Torino},
  keywords	= {materiały SMART, efekt magnetoreologiczny, tłumienie, badania cykliczne},
  url		= {www.smart2013.com}
}