Dynamiczna analiza elastomerów magnetoreologicznych o różnej zawartości cząstek ferromagnetycznych

by Michał Królewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Paweł Małecki
Reference:
Dynamiczna analiza elastomerów magnetoreologicznych o różnej zawartości cząstek ferromagnetycznych (Michał Królewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Paweł Małecki), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2014: praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 Krolewicz2014,
 author	= {Królewicz, Michał and Kaleta, Jerzy and Lewandowski, Daniel and Małecki, Paweł},
 title		= {Dynamiczna analiza elastomerów magnetoreologicznych o różnej zawartości cząstek ferromagnetycznych},
 booktitle	= {Interdyscyplinarność badań naukowych 2014: praca zbiorowa},
 year		= {2014},
 editor	= {Jarosław Szrek},
 pages		= {219-222},
 address	= {Wrocław},
 publisher	= {Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej},
 keywords	= {materiały inteligentne, smart, MRE, elastomery magnetoaktywne, DMA},
 timestamp	= {2014.10.10},
 url		= {http://ko-oper.pwr.wroc.pl/files/Interdyscyplinarnosc_badan_naukowych_2014_JS.pdf}
}