Wpływ modyfikacji cząstek magnetycznych na charakterystykę dynamiczną kompozytów magnetoreologicznych

by Paweł Małecki, Jacek Pigłowski, Michał Królewicz
Reference:
Wpływ modyfikacji cząstek magnetycznych na charakterystykę dynamiczną kompozytów magnetoreologicznych (Paweł Małecki, Jacek Pigłowski, Michał Królewicz), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2014: praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 Malecki2014,
 author	= {Małecki, Paweł and Pigłowski, Jacek and Królewicz, Michał},
 title		= {Wpływ modyfikacji cząstek magnetycznych na charakterystykę dynamiczną kompozytów magnetoreologicznych},
 booktitle	= {Interdyscyplinarność badań naukowych 2014: praca zbiorowa},
 year		= {2014},
 editor	= {Jarosław Szrek},
 pages		= {237-240},
 address	= {Wrocław},
 publisher	= {Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej},
 keywords	= {krzemionka, zol-żel, elastomer, żelazo karbonylkowe},
 timestamp	= {2014.10.10},
 url		= {http://ko-oper.pwr.wroc.pl/files/Interdyscyplinarnosc_badan_naukowych_2014_JS.pdf}
}