Wyznaczenie modułu sprężystości kości jako stałych materiałowych do obliczeń wytrzymałości stawu biodrowego

by Przemysław Stróżyk, Ryszard Żuchowski
Reference:
Wyznaczenie modułu sprężystości kości jako stałych materiałowych do obliczeń wytrzymałości stawu biodrowego (Przemysław Stróżyk, Ryszard Żuchowski), 1995.
Bibtex Entry:
@TechReport{	  000104423,
  author	= {Stróżyk, Przemysław and Żuchowski, Ryszard},
  title		= {Wyznaczenie modułu sprężystości kości jako stałych materiałowych do obliczeń wytrzymałości stawu biodrowego },
  year		= {1995},
  address	= {Wrocław},
  institution	= {Politechnika Wrocławska},
  type		= {Raporty Inst. Mater., Ser. SPR},
  number	= {12}
}