The interaction of bone tissue structures with the surface layer of implants

by Romuald Będziński, Krzysztof Maruszewski, Monika Stefańska, Justyna Krzak, Krystyna Haimann, Dominika Kindzi-Kmiecik
Reference:
The interaction of bone tissue structures with the surface layer of implants (Romuald Będziński, Krzysztof Maruszewski, Monika Stefańska, Justyna Krzak, Krystyna Haimann, Dominika Kindzi-Kmiecik), In Biomechanika ’06 : międzynarodowa konferencja, Zakopane, 06-08 IX 2006 (Wojciech Wolański, ed.), Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2006.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  000150271,
  author	= {Będziński, Romuald and Maruszewski, Krzysztof and Stefańska, Monika and Krzak, Justyna and Haimann, Krystyna and Kindzi-Kmiecik, Dominika},
  title		= {The interaction of bone tissue structures with the surface layer of implants},
  booktitle	= {Biomechanika '06 : międzynarodowa konferencja, Zakopane, 06-08 IX 2006},
  year		= {2006},
  editor	= {Wojciech Wolański},
  pages		= {35-40},
  address	= {Zakopane},
  publisher	= {Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej},
  keywords	= {inżynieria biomedyczna, warstwa zol-żel, SEM, analiza chemiczna, analiza mechaniczna}
}