Mechanical and physicochemical properties of titanium dioxide thin films

by Justyna Krzak, Dominika Grygier, Agnieszka Baszczuk, Romuald Będziński
Reference:
Mechanical and physicochemical properties of titanium dioxide thin films (Justyna Krzak, Dominika Grygier, Agnieszka Baszczuk, Romuald Będziński), In Engineering of Biomaterials, volume 10, 2007.
Bibtex Entry:
@Article{	  000155900,
  author	= {Krzak, Justyna and Grygier, Dominika and Baszczuk, Agnieszka and Będziński, Romuald},
  title		= {Mechanical and physicochemical properties of titanium dioxide thin films},
  journal	= {Engineering of Biomaterials},
  year		= {2007},
  volume	= {10},
  number	= {67/68},
  pages		= {35-37},
  keywords	= {technika zo-żel, powłoka, implant ortopedyczny},
  url		= {http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/67-68F.pdf}
}