Determination of chosen protective and mechanical properties of the SiO2 and TiO2 thin coatings obtained by sol-gel method

by Marzena Tkaczyk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta
Reference:
Determination of chosen protective and mechanical properties of the SiO2 and TiO2 thin coatings obtained by sol-gel method (Marzena Tkaczyk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In Anyagvizsgálók Lapja [Dokument elektroniczny], 2012.
Bibtex Entry:
@Article{	  000187904,
  author	= {Tkaczyk, Marzena and Krzak, Justyna and Kaleta, Jerzy},
  title		= {Determination of chosen protective and mechanical properties of the SiO2 and TiO2 thin coatings obtained by sol-gel method},
  journal	= {Anyagvizsgálók Lapja [Dokument elektroniczny]},
  year		= {2012},
  number	= {4},
  pages		= {49-54},
  keywords	= {metoda zol-żel, cienkie powłoki, dwutlenek tytanu, dwutlenek krzemu, adhezja, badania elektrochemiczne},
  url		= {http://www.anyagvizsgaloklapja.hu/UserFiles/File/2012/4/eAVL_2012_4_02_Tkaczyk.pdf}
}