Improvement of interaction in a composite structure by using a sol-gel functional coating on carbon fibers

by Anna Szczurek, Michał Barcikowski, Karol J. Leluk, Bartosz A. Babiarczuk, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak
Reference:
Improvement of interaction in a composite structure by using a sol-gel functional coating on carbon fibers (Anna Szczurek, Michał Barcikowski, Karol J. Leluk, Bartosz A. Babiarczuk, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Materials, volume 10, 2017.
Bibtex Entry:
@Article{	 000210824,
 author	= {Szczurek, Anna and Barcikowski, Michał and Leluk, Karol J. and Babiarczuk, Bartosz A. and Kaleta, Jerzy and Krzak, Justyna},
 title		= {Improvement of interaction in a composite structure by using a sol-gel functional coating on carbon fibers},
 journal	= {Materials},
 year		= {2017},
 volume	= {10},
 number	= {9},
 pages		= {1-15},
 doi		= {10.3390/ma10090990},
 keywords	= {cienka warstwa, krzemionka, kompozyt, adhezja, zwilżalność},
 owner		= {automat},
 timestamp	= {2017.10.10},
 url		= {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452321617302214}
}