Mechanical properties of silica aerogels controlled by synthesis parameters

by Bartosz A. Babiarczuk, Daniel Lewandowski, Krzysztof Kierzek, Jerzy Detyna, Walis Jones, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak
Reference:
Mechanical properties of silica aerogels controlled by synthesis parameters (Bartosz A. Babiarczuk, Daniel Lewandowski, Krzysztof Kierzek, Jerzy Detyna, Walis Jones, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Journal of Non-Crystalline Solids, volume 606, 2023.
Bibtex Entry:
@Article{	  000238887,
  author	= {Babiarczuk, Bartosz A. and Lewandowski, Daniel and Kierzek, Krzysztof and Detyna, Jerzy and Jones, Walis and Kaleta, Jerzy and Krzak, Justyna},
  title		= {Mechanical properties of silica aerogels controlled by synthesis parameters },
  year		= {2023},
  journal	= {Journal of Non-Crystalline Solids},
  volume	= {606},
  pages		= {1-10},
  doi		= {10.1016/j.jnoncrysol.2023.122171}
}