Aktywne biologicznie nanocząstki i ich zastosowanie w przemyśle tekstylnym

by Katarzyna Łuszczyk, Agnieszka Baszczuk, Beata H. Borak, Marek Jasiorski
Reference:
Aktywne biologicznie nanocząstki i ich zastosowanie w przemyśle tekstylnym (Katarzyna Łuszczyk, Agnieszka Baszczuk, Beata H. Borak, Marek Jasiorski), In Nanocząstki i nanomateriały (Jolanta Gromadzińska, Wojciech Wąsowicz, eds.), Zarząd Główny Polskie Towarzystwa Toksykologicznego, 2013.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 Luszczyk2013,
 author	= {Łuszczyk, Katarzyna and Baszczuk, Agnieszka and Borak, Beata H. and Jasiorski, Marek},
 title		= {Aktywne biologicznie nanocząstki i ich zastosowanie w przemyśle tekstylnym},
 booktitle	= {Nanocząstki i nanomateriały},
 year		= {2013},
 editor	= {Jolanta Gromadzińska and Wojciech Wąsowicz},
 pages		= {145-152},
 address	= {Łódź},
 publisher	= {Zarząd Główny Polskie Towarzystwa Toksykologicznego},
 keywords	= {nanocząstki metali, ditlenek tytanu, własności biologiczne, tkaniny antybakteryjne},
 timestamp	= {2014.07.07}
}