Maciej Kulisiewicz

face Kontakt:
Wrocław, 50-370
ul. Mariana Smoluchowskiego 25
budynek B1
pokój: 121 B1
tel.: +48 71 320 2760
e-mail: maciej.kulisiewicz@pwr.edu.pl
  https://orcid.org/0000-0002-1841-6253
Zainteresowania naukowe/dydaktyczne:
  • mechanika
  • dynamika maszyn
  • drgania
  • identyfikacja układów dynamicznych
  • obciążenia udarowe oraz procesy przebijania materiałów i elementów maszyn
Konsultacje:
  • wtorek: 11--13
  • niedziela (w dniach zjazdów): 10--11