Grzegorz Lesiuk

face Kontakt:
Wrocław, 50-370
ul. Mariana Smoluchowskiego 25
budynek B1
pokój: 110-111 B1
tel.: +48 71 320 39 19
e-mail: grzegorz.lesiuk@pwr.edu.pl
  Profil Google Scholar
  Profil ResearchGate
  https://orcid.org/0000-0003-3553-6107
Konsultacje:
INFORMACJE DLA STUDENTÓW - PRKATYKI, ZALICZENIA UWAGA! W roku akademickim 2018/2019 nie prowadzę konsultacji. W sprawach służbowych proszę o kontakt e-mailowy.   Ponadto informuję, że od roku 2018/2019 nie pełnię już funkcji Opiekuna Praktyk dla kier. MBiM i prowadzę spraw związanych z obsługą praktykantów. W sprawach praktyk proszę kontaktować się z Prodziekanem dr inż. Piotrem Górskim.   Z poważaniem,   Grzegorz Lesiuk