Tematy do samodzielnego przygotowania

Tematy do samodzielnego przygotowania:

  1. Równanie Bernoulliego
  2. Równanie różniczkowe zupełne, czynnik całkujący.

W ramach ćwiczeń należy rozwiązać zadania 10.30-10.44, 11.3-11.28 i 11.76-11.136 ze zbioru zadań: W. Krysicki, L. Włodarski, „Analiza matematyczna w zadaniach”, część II.

Proszę też zaglądać na stronę aktualności.