Publikacje

Books
[1] Magazynowanie biogazu oraz wykorzystanie jako paliwa do silnika spalinowego (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Marek Kułażyński), Politechnika Wrocławska, 2014. [bibtex]
[2] Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie (Jerzy Kaleta), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. [bibtex] [pdf]
[3] Metody doświadczalne w zmęczeniu materiałów i konstrukcji: Badania podstawowe (Jerzy Kaleta, Dorota Kocańda, Małgorzata Skorupa, Tomasz Topoliński), (Józef Szala, ed.), Wydawnictwo Uczelniate ATR, 2000. [bibtex]
[4] Doświadczalne podstawy formułowania zmęczeniowych hipotez energetycznych (Jerzy Kaleta), Oficyna Wydaw. PWroc., 1998. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser

Refereed Articles and Book Chapters
[5] Effect of Co, Ti and Cr additions on microstructure, magnetic properties and corrosion resistance of magnetocaloric Gd-Ge-Si alloys (Mariusz Hasiak, Jacek Chęcmanowski, Barbara Kucharska, Amadeusz Łaszcz, Aleksandra Kolano-Burian, Jerzy Kaleta), In Materials, volume 13, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[6] Novel approach of silica-PVA hybrid aerogel synthesis by simultaneous sol-gel process and phase separation (Bartosz A. Babiarczuk, Daniel Lewandowski, Anna Szczurek, Krzysztof Kierzek, Matthias Meffert, Dagmar Gerthsen, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Journal of Supercritical Fluids, volume 166, 2020. [bibtex] [doi]
[7] Temperature dependence of anisotropy in Ti and Gd doped NiMnGa-Based multifunctional ferromagnetic shape memory alloys (Amadeusz Łaszcz, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta), In Materials, volume 13, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[8] Microstructural investigation and mechanical properties of rapidly solidified bulk nanocrystalline Fe-based alloys (Marzena Tkaczyk, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta, Kalin I. Dragnevski), In Materials Today: Proceedings [Dokument elektroniczny], volume 33, 2020. [bibtex] [doi]
[9] Organically functionalized sol-gel silica network growth (Anna Szczurek, Maciej Paszkowski, Daniel Lewandowski, Jolanta Gąsiorek, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Ceramics International, volume 46, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[10] Microstructure, magnetism and nanomechanical properties of Ni50Mn25Ga20Gd5 magnetic shape memory alloy before and after heat treatment (Amadeusz Łaszcz, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta), In Journal of Rare Earths, volume 37, 2019. [bibtex] [doi]
[11] Sol-gel multilayered coatings for reduction of H2 permeation (Anna Szczurek, Bartosz Babiarczuk, Jerzy Kubacki, Philippe Papin, Philippe Renault, Andrzej M. Żak, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Applied Surface Science, volume 497, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[12] Microstructure and magnetic properties of NANOPERM-type soft magnetic material (Mariusz Hasiak, Amadeusz Łaszcz, Andrzej M. Żak, Jerzy Kaleta), In Acta Physica Polonica A, volume 135, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[13] Structural, magnetic and mechanical properties of dual-phase Ni50Mn25Ga20Gd5 magnetic shape memory alloy (Amadeusz Łaszcz, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta), In Acta Physica Polonica A, volume 135, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[14] Effects of Ti and Gd for Ga substitution on microstructure, magnetic and mechanical properties of polycrystalline Ni-Mn-Ga magnetic shape memory alloy (Amadeusz Łaszcz, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta), In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, volume 476, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[15] Application of complementary optical methods for strain investigation in composite high pressure vessel (Paweł P Gąsior, Marcin Malesa, Jerzy Kaleta, Małgorzata Kujawińska, Krzysztof Malowany, Radosław Rybczyński), In Composite Structures, volume 203, 2018. [bibtex] [pdf]
[16] Experimental study of the effect of regenerator bed length on the performance of a magnetic cooling system (Agata M. Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Damian Kołosowski, Daniel Lewandowski), In International Journal of Refrigeration, volume 97, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[17] Multicaloric effect: Toward a breakthrough in cooling technology (Agata M. Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski), In Energy Conversion and Management, volume 178, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[18] The fabrication and the identification of damping properties of magnetorheological composites for energy dissipation (Damian Bodniewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski), In Composite Structures, volume 189, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[19] Functionalizable sol-gel silica coatings for corrosion mitigation (Jolanta Gąsiorek, Anna Szczurek, Bartosz A. Babiarczuk, Jerzy Kaleta, Walis Jones, Justyna Krzak), In Materials, volume 11, 2018. [bibtex] [doi]
[20] Identyfikation of strains in a multilayer composite pipe (Piotr Krysiak, Jerzy Kaleta, Paweł P Gąsior, Aleksander Błachut, Radosław Rybczyński), In Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki = Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, volume 49, 2017. [bibtex] [doi]
[21] Improvement of interaction in a composite structure by using a sol-gel functional coating on carbon fibers (Anna Szczurek, Michał Barcikowski, Karol J. Leluk, Bartosz A. Babiarczuk, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Materials, volume 10, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[22] Tunable Absorption System based on magnetorheological elastomers and Halbach array :design and testing (Mirosław Bocian, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał P. Przybylski), In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, volume 435, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[23] Testing mechanical and electrical defects in piezoceramic materials resulting from ultrasonic vibrations (Jerzy Kaleta, Katarzyna Niemiec, Przemysław K. Wiewiórski), In Solid State Phenomena, volume 240, 2016. [bibtex] [doi]
[24] Hydrogen as a fuel in civil and military applications (Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In Problemy Techniki Uzbrojenia = Issues of Armament Technology, volume 45, 2016. [bibtex]
[25] Influence of carbonyl iron particle coating with silica on the properties of magnetorheological elastomers (Paweł Małecki, Michał Królewicz, Franz Hiptmair, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta, Z. Major, Jacek Pigłowski), In Smart Materials and Structures, volume 25, 2016. [bibtex] [doi]
[26] Impact absorption system based on MRE with Halbach array (Mirosław Bocian, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał P. Przybylski), In Vibrations in Physical Systems, volume 27, 2016. [bibtex] [pdf]
[27] Investigations on magnetoelectric composites based on Torfenol-D & PZT in an alternating magnetic field conditions (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech, Karolina P. Woźniak), In Solid State Phenomena, volume 250, 2016. [bibtex] [doi]
[28] Test setup for examination of magneto-mechanical properties of magnetorheological elastomers with use of a novel approach (Mirosław Bocian, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał P. Przybylski), In Archives of Civil and Mechanical Engineering, volume 16, 2016. [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
Refereed Conference Papers
[29] Mechanical and physicochemical properties of organically modified silica sol-gel coating (Anna Gąsiorek, Jolanta Gąsiorek, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In , 2020. [bibtex] [pdf]
[30] Crystallization kinetics and mechanical properties of rapidly quenched Zr50Ti5Cu10Ni10Be25 alloy for additive manufacturing (Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta, Michał Biały, Amadeusz Łaszcz), In 7th International conference Integrity - reliability - failure : IRF 2020 : proceedings, Funchal/Portugal, 6-10 Sep 2020, 2020. [bibtex] [pdf]
[31] Pękanie Terfenolu-D a efektywność udarowego harvestera energii (Jerzy Kaleta, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Hucisko, 16-19 września 2019 : streszczenia referatów., 2019. [bibtex]
[32] Use of energy harvesting technology for energy and data transfer in mechanical constructions (Jerzy Kaleta, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In Innowacje w praktyce : konferencja - warsztaty - wystawy - spotkania panelowe : [VI ogólnopolska konferencja], Lublin, 4-5 kwietnia 2019., 2019. [bibtex]
[33] Energy harvesting from magnetomechanical effect as a power source for low power electronic devices (Jerzy Kaleta, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In Innowacje w praktyce : konferencja - warsztaty - wystawy - spotkania panelowe : [VI ogólnopolska konferencja], Lublin, 4-5 kwietnia 2019., 2019. [bibtex]
[34] Temperature dependence of magnetic anisotropy in amorphous Fe76Mo8Cu1B15 alloy (Mariusz Hasiak, Amadeusz Łaszcz, Jerzy Kaleta), In 24th Soft Magnetic Materials Conference, [September 4-7, 2019, Poznań, Poland] : abstracts, 2019. [bibtex]
[35] Influence of solvents on corrosion mitigation property of the organic-inorganic sol-gel coating (Jolanta Gąsiorek, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In International Sol-Gel Conference. Next generation : book of abstracts, St. Petersburg, Russia, August 25-30, 2019., 2019. [bibtex] [pdf]
[36] Synthesis parameters of silica aerogels responsible for changes in mechanical properties (Bartosz Babiarczuk, Daniel Lewandowski, Justyna Krzak, Krzysztof Kierzek, Jerzy Kaleta), In International Sol-Gel Conference. Next generation : book of abstracts, St. Petersburg, Russia, August 25-30, 2019., 2019. [bibtex] [pdf]
[37] Changes in the properties of silica thin films applied on polymers according to structure modifications (Anna Szczurek, Bartosz Babiarczuk, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In International Sol-Gel Conference. Next generation : book of abstracts, 2019. [bibtex] [pdf]
[38] Multi-phase magnetostrictive actuator dedicated to close-loop vibration control system (Jerzy Kaleta, Karol Wachtarczyk, Przemysław K. Wiewiórski), In 28th Symposium on Experimental Mechanics of Solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : SME, Jachranka, October 17-20, 2018, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[39] Magnetyczne badanie przemiany martenzytycznej w procesie zmęczenia austenitu oraz walidacja rentgenograficzna (Jerzy Kaleta, Przemysław K. Wiewiórski, Wojciech Wiśniewski, Andrzej Wojtas), In Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXVII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania., Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2018. [bibtex]
[40] Energy recovery method from shock demagnetisation of NdFeB-GMM magnetic couplers (Jerzy Kaleta, Przemysław K. Wiewiórski), In 5th International Conference on Rare Earth Materials (REMAT 2018) : advances in synthesis (Dariusz Hreniak, Mariusz Stefański, eds.), INTech Transfer Technology Center, 2018. [bibtex]
[41] Development of resonators with reversible magnetostrictive effect for applications as actuators and energy harvesters (Jerzy Kaleta, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In Actuators (Constantin Volosencu, ed.), IntechOpen, 2018. [bibtex] [doi]
[42] High pressure composite vessel with integrated optical fiber sensors monitoring of manufacturing process and operation (Paweł P Gąsior, Radosław Rybczyński, Jerzy Kaleta, Stephane Villalonga, Fabien Nony, Christophe Magnier), In Proceedings of the ASME 2018: Pressure Vessels and Piping Conference: PVP 2-18. Volume 5: High-Pressure Technology; ASME Nondestructive Evaluation, ASME, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[43] Multi-phase magnetostrictive actuator dedicated for applications using mechanical vibrations as controlled excitation (Jerzy Kaleta, Karol Wachtarczyk, Przemysław K. Wiewiórski), In 28th Symposium on Experimental Mechanics of Solids in memory prof. Jacek Stupnicki : SME, Jachranka, October 17-20, 2018., 2018. [bibtex]
[44] Influence of heat treatment on microstructure, magnetic and mechanical properties of Gd-Doped Ni50Mn25Ga20Gd5 shape memory alloy (Amadeusz Łaszcz, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta), In 5th International Conference on Rare Earth Materials (REMAT 2018) : advances in synthesis (Dariusz Hreniak, Mariusz Stefański, eds.), INTech Transfer Technology Center, 2018. [bibtex]
[45] Investigation of martensitic transformation induced by cyclic plastic deformation in austenitic steels (Jerzy Kaleta, Przemysław K. Wiewiórski, Wojciech Wiśniewski), In Austenitic stainless steels: new aspects (Wojciech Borek, Tomasz Tanski, Zbigniew Brytan, eds.), InTech, 2017. [bibtex] [doi]
[46] Monitorowanie procesu przemiany martenzytycznej w austenicie w następstwie odkształceń cyklicznych metodą magnetyczną (Jerzy Kaleta, Przemysław K. Wiewiórski, Wojciech Wiśniewski), In XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Wojskowa Akademia Techniczna, 2017. [bibtex]
[47] Manufacturing, testing and application of giant magnetostrictive composites (Jerzy Kaleta, Mariusz Hasiak, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In BIT's 3rd Annual World Congress of Smart Materials-2017, March 16-18, 2017, Bangkok, Thailand., 2017. [bibtex]
[48] Protection of stainless steel (316L) and mild steel (P265GH) by SiO2 functionalized coatings (Jolanta Gąsiorek, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In , volume 60, 2017. [bibtex]
[49] The effect of the modification of sol-gel silica coatings on the anticorrosion properties on metallic substrates (Jolanta Gąsiorek, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In Nanotechnology -- from fundamental research to innovations : 4th international summer school [Nanotechnology And Nanomaterials (Nano-2017)] (Olena Fesenko, ed.), Eurosvit, 2017. [bibtex] [pdf]
[50] Instrumented nanoindentation as a method for mapping of properties of multi-phase Gd-doped ferromagnetic shape memory alloy (Amadeusz Łaszcz, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta), In Nanotechnology -- from fundamental research to innovations : 4th international summer school [Nanotechnology And Nanomaterials (Nano-2017)] (Olena Fesenko, ed.), Eurosvit, 2017. [bibtex] [pdf]
[51] Adhesion and scratch resistance of sol-gel thin films on polymeric substrate (Anna Szczurek, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In Nanotechnology -- from fundamental research to innovations : 4th international summer school (Olena Fesenko, ed.), Eurosvit, 2017. [bibtex] [pdf]
[52] Właściwości magnetomechaniczne i mikrostruktura stopu Ni50Mn25Ga20Ti5 z magnetyczną pamięcią kształtu (Amadeusz Łaszcz, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta), In XLV Szkoła Inżynierii Materiałowej (Piotr Biały, ed.), Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2017. [bibtex]
[53] Modeling of magnetorheological elastomers with nonlinear constitutive model (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał P. Przybylski, Grażyna Ziętek), In 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials : conference proceedings, Augustow, June 4-8, 2017 (Andrzej Seweryn, ed.), 2017. [bibtex]
[54] Cyclic tests of magnetorheological elastomers with various magnetoactive filler contents (Michał Królewicz, Jerzy Kaleta), In Fatigue failure and fracture mechanics XXVI: proceedings of the XXVI Polish National Conference on Fatigue Failure and Fracture Mechanics (Dariusz Skibicki, ed.), AIP Publishing, 2016. [bibtex] [doi]
[55] Badania cykliczne elastomerów magnetoreologicznych o różnej zawartości napełniacza magnetoaktywnego, w warunkach zmiennej częstotliwości i pola magnetycznego (Michał Królewicz, Jerzy Kaleta, Paweł Małecki), In Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXVI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania., Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2016. [bibtex]
[56] Microstructure and magnetic properties of NiMnGa Heusler alloy with Gd addition (Amadeusz \L aszcz, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta), In New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering : XVII international scientific conference : a collective monograph (Jarosław Boryca, Rafał Wyczółkowski, eds.), Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016. [bibtex]
[57] Modyfikacja właściwości powierzchniowych włókien węglowych w wyniku aplikacji cienkich warstw zol-żelowych (Anna Szczurek, Justyna Krzak, Michał Barcikowski, Jerzy Kaleta), In Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne - streszczenia wystąpień 6, IX edycja, Wrocław 9.01.2016 ; Warszawa 16.01.2016, Creativetime, 2016. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser