Rozwój eksperymentalnych metod badania odkształceń konstrukcji inżynierskich i biochemicznych

by Romuald Będziński, Agnieszka Owczarek, Marek Bernakiewicz, Agnieszka Szust, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, Ludomir Jankowski, Krzysztof Ścigała, Magdalena Tyndyk
Reference:
Rozwój eksperymentalnych metod badania odkształceń konstrukcji inżynierskich i biochemicznych (Romuald Będziński, Agnieszka Owczarek, Marek Bernakiewicz, Agnieszka Szust, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, Ludomir Jankowski, Krzysztof Ścigała, Magdalena Tyndyk), 1999.
Bibtex Entry:
@TechReport{	  000118070,
  author	= {Będziński, Romuald and Owczarek, Agnieszka and Bernakiewicz, Marek and Szust, Agnieszka and Filipiak, Jarosław and Pezowicz, Celina and Jankowski, Ludomir and
		  Ścigała, Krzysztof and Tyndyk, Magdalena},
  title		= {Rozwój eksperymentalnych metod badania odkształceń konstrukcji inżynierskich i biochemicznych },
  year		= {1999},
  address	= {Wrocław},
  institution	= {Politechnika Wrocławska},
  type		= {Raporty Inst. Konstr. Ekspl. Masz., Ser. SPR},
  number	= {56}
}