Inelastic properties of magnetorheological composites: II. Model, identification of parameters

by Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Grażyna Ziętek
Reference:
Inelastic properties of magnetorheological composites: II. Model, identification of parameters (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Grażyna Ziętek), In Smart Materials & Structures, volume 16, 2007.
Bibtex Entry:
@Article{	 000154897,
 author	= {Kaleta, Jerzy and Lewandowski, Daniel and Ziętek, Grażyna},
 title		= {Inelastic properties of magnetorheological composites: II. Model, identification of parameters},
 journal	= {Smart Materials & Structures},
 year		= {2007},
 volume	= {16},
 pages		= {1954-1960},
 doi		= {10.1088/0964-1726/16/5/053},
 gsid		= {647660687881114593},
 important	= {cccb70be},
 keywords	= {ciecz magnetoreologiczna, kompozyt magnetoreologiczny, ciało sprężysto-lepkoplastyczne, równanie konstytutywne},
 url		= {http://www.immt.pwr.wroc.pl/~lewandowski/praca/sms7_5_053.pdf}
}