Microstructure and magnetic properties of bulk amorphous and nanocrystalline Fe61Co10Zr2.5Hf2.5Nb2W2B20 alloy

by M. Nabiałek, Józef Zbroszczyk, Jacek Olszewski, Mariusz Hasiak, Wanda H. Ciurzyńska, Katarzyna Sobczyk, Jan Świerczek, Jerzy Kaleta, Agnieszka Łukiewska
Reference:
Microstructure and magnetic properties of bulk amorphous and nanocrystalline Fe61Co10Zr2.5Hf2.5Nb2W2B20 alloy (M. Nabiałek, Józef Zbroszczyk, Jacek Olszewski, Mariusz Hasiak, Wanda H. Ciurzyńska, Katarzyna Sobczyk, Jan Świerczek, Jerzy Kaleta, Agnieszka Łukiewska), In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, volume 320, 2008.
Bibtex Entry:
@Article{	 000164169,
 author	= {Nabiałek, M. and Zbroszczyk, Józef and Olszewski, Jacek and Hasiak, Mariusz and Ciurzyńska, Wanda H. and Sobczyk, Katarzyna and Świerczek, Jan and Kaleta,
		 Jerzy and Łukiewska, Agnieszka},
 title		= {Microstructure and magnetic properties of bulk amorphous and nanocrystalline Fe61Co10Zr2.5Hf2.5Nb2W2B20 alloy},
 journal	= {Journal of Magnetism and Magnetic Materials},
 year		= {2008},
 volume	= {320},
 number	= {20},
 pages		= {e787-e791},
 doi		= {10.1016/j.jmmm.2008.04.046},
 important	= {cccb70be},
 keywords	= {stopy amorficzne, spektroskopia Mössbauera, dezakomodacja}
}