Microstructure and magnetic properties of NiMnGa Heusler alloy with Gd addition

by Amadeusz L aszcz, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta
Reference:
Microstructure and magnetic properties of NiMnGa Heusler alloy with Gd addition (Amadeusz L aszcz, Mariusz Hasiak, Jerzy Kaleta), In New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering : XVII international scientific conference : a collective monograph (Jarosław Boryca, Rafał Wyczółkowski, eds.), Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 000204133,
 author	= {L aszcz, Amadeusz and Hasiak, Mariusz and Kaleta, Jerzy},
 title		= {Microstructure and magnetic properties of NiMnGa Heusler alloy with Gd addition},
 booktitle	= {New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering : XVII international scientific conference : a collective
		 monograph},
 year		= {2016},
 editor	= {Jarosław Boryca and Rafał Wyczółkowski},
 pages		= {438-443},
 address	= {Częstochowa},
 publisher	= {Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej},
 keywords	= {stop Heuslera, mikrostruktura, właściwości magnetyczne},
 timestamp	= {2016.10.18}
}