Nieinwazyjne metody pomiaru glukozy u pacjentów – ocena możliwości wykorzystania filmu łzowego

by Katarzyna Dziergowska, Marlena E. Gąsior-Głogowska, Jerzy Detyna, Małgorzata Komorowska
Reference:
Nieinwazyjne metody pomiaru glukozy u pacjentów – ocena możliwości wykorzystania filmu łzowego (Katarzyna Dziergowska, Marlena E. Gąsior-Głogowska, Jerzy Detyna, Małgorzata Komorowska), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum, Wrocław, 14-15 czerwca 2019 roku : materiały konferencyjne., 2019.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  000222370,
  author	= {Dziergowska, Katarzyna and Gąsior-Głogowska, Marlena E. and Detyna, Jerzy and Komorowska, Małgorzata},
  title		= {Nieinwazyjne metody pomiaru glukozy u pacjentów – ocena możliwości wykorzystania filmu łzowego},
  booktitle	= {Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum, Wrocław, 14-15 czerwca 2019 roku : materiały konferencyjne.},
  year		= {2019},
  pages		= {39-41},
  url		= {http://www.sympozjumkib.umed.wroc.pl/images/materialy_konferencyjne_2019.pdf}
}