Stanowisko do badań magneto-barokalorycznych właściwości materiałów pod wpływem cyklicznych zmian pola mechanicznego i magnetycznego

by Agata M Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski, Zbigniew Złotnicki
Reference:
Stanowisko do badań magneto-barokalorycznych właściwości materiałów pod wpływem cyklicznych zmian pola mechanicznego i magnetycznego (Agata M Czernuszewicz, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał Przybylski, Zbigniew Złotnicki), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania., Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2014.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Czernuszewicz2014a,
  author	= {Czernuszewicz, Agata M and Kaleta, Jerzy and Lewandowski, Daniel and Przybylski, Michał and Złotnicki, Zbigniew},
  title		= {Stanowisko do badań magneto-barokalorycznych właściwości materiałów pod wpływem cyklicznych zmian pola mechanicznego i magnetycznego},
  booktitle	= {Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.},
  year		= {2014},
  pages		= {99-104},
  address	= {Bydgoszcz-Fojutowo},
  publisher	= {Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy},
  keywords	= {nowe metody chłodzenia, efekt magneto-barokaloryczny, procesy cykliczne, chłodziarki magnetyczne},
  timestamp	= {2014.09.09}
}