Some magnetic properties of bulk amorphous Fe-Co-Zr-Hf-Ti-W-B-(Y) alloys

by Mariusz Hasiak, Katarzyna Sobczyk, Józef Zbroszczyk, Wanda H Ciurzyńska, Jacek Olszewski, M Nabiałek, Jerzy Kaleta, Jan Świerczek, Agnieszka Błachowicz
Reference:
Some magnetic properties of bulk amorphous Fe-Co-Zr-Hf-Ti-W-B-(Y) alloys (Mariusz Hasiak, Katarzyna Sobczyk, Józef Zbroszczyk, Wanda H Ciurzyńska, Jacek Olszewski, M Nabiałek, Jerzy Kaleta, Jan Świerczek, Agnieszka Błachowicz), In IEEE Transactions on Magnetics, volume 44, 2008.
Bibtex Entry:
@Article{	 Hasiak2008b,
 author	= {Hasiak, Mariusz and Sobczyk, Katarzyna and Zbroszczyk, Józef and Ciurzyńska, Wanda H and Olszewski, Jacek and Nabiałek, M and Kaleta, Jerzy and Świerczek,
		 Jan and Błachowicz, Agnieszka},
 title		= {Some magnetic properties of bulk amorphous Fe-Co-Zr-Hf-Ti-W-B-(Y) alloys},
 journal	= {IEEE Transactions on Magnetics},
 year		= {2008},
 volume	= {44},
 number	= {11},
 pages		= {3879-3882},
 doi		= {10.1109/TMAG.2008.2002248},
 important	= {cccb70be},
 keywords	= {materiały amorficzne, magnetyzacja, spektroskopia Mössbauera}
}