Cyclic plastic deformation-induced martensitic transformation in austenitic steels

by Jerzy Kaleta, Grażyna Ziętek
Reference:
Cyclic plastic deformation-induced martensitic transformation in austenitic steels (Jerzy Kaleta, Grażyna Ziętek), In Advances in fracture research. Proceedings of the Ninth International Conference on Fracture (B. L. Karihaloo, ed.), Pergamon, 1997.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kaleta1997c,
  author	= {Kaleta, Jerzy and Ziętek, Grażyna},
  title		= {Cyclic plastic deformation-induced martensitic transformation in austenitic steels},
  booktitle	= {Advances in fracture research. Proceedings of the Ninth International Conference on Fracture},
  year		= {1997},
  editor	= {B. L. Karihaloo},
  pages		= {275-281},
  address	= {Sydney},
  publisher	= {Pergamon},
  keywords	= {zmęczenie, stal austenityczna, przemiana martenzytyczna, własności cykliczne, modelowanie, odkształcenie plastyczne}
}