Development of resonators with reversible magnetostrictive effect for applications as actuators and energy harvesters

by Jerzy Kaleta, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski
Reference:
Development of resonators with reversible magnetostrictive effect for applications as actuators and energy harvesters (Jerzy Kaleta, Rafał P. Mech, Przemysław K. Wiewiórski), In Actuators (Constantin Volosencu, ed.), IntechOpen, 2018.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 Kaleta2018,
 author	= {Kaleta, Jerzy and Mech, Rafał P. and Wiewiórski, Przemysław K.},
 title		= {Development of resonators with reversible magnetostrictive effect for applications as actuators and energy harvesters},
 booktitle	= {Actuators},
 year		= {2018},
 editor	= {Constantin Volosencu},
 pages		= {57-82},
 address	= {London},
 publisher	= {IntechOpen},
 doi		= {10.5772/intechopen.78572},
 keywords	= {magnetomechaniczne efekty krzyżowe, materiały magnetyczne SMART, magnetostrykcja, Terfenol-D, aktuatory magnetostrykcyjne, odpowiedź częstotliwościowa},
 owner		= {automat},
 timestamp	= {2018.08.30}
}