Badania cykliczne elastomerów magnetoreologicznych o różnej zawartości napełniacza magnetoaktywnego, w warunkach zmiennej częstotliwości i pola magnetycznego

by Michał Królewicz, Jerzy Kaleta, Paweł Małecki
Reference:
Badania cykliczne elastomerów magnetoreologicznych o różnej zawartości napełniacza magnetoaktywnego, w warunkach zmiennej częstotliwości i pola magnetycznego (Michał Królewicz, Jerzy Kaleta, Paweł Małecki), In Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXVI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania., Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2016.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 Krolewicz2016,
 author	= {Królewicz, Michał and Kaleta, Jerzy and Małecki, Paweł},
 title		= {Badania cykliczne elastomerów magnetoreologicznych o różnej zawartości napełniacza magnetoaktywnego, w warunkach zmiennej częstotliwości i pola
		 magnetycznego},
 booktitle	= {Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXVI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.},
 year		= {2016},
 pages		= {49-50},
 address	= {Bydgoszcz-Fojutowo},
 publisher	= {Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego},
 keywords	= {MRE, materiały SMART, DMA, tłumienie, kompozyt},
 timestamp	= {2016.10.18}
}