BADANIA

  • synteza i powierzchniowa modyfikacja kul krzemionkowych grupami funkcyjnymi
  • domieszkowanie kul krzemionkowych nanocząstkami magnetycznymi
  • kule krzemionkowe jako potencjalne nośniki leków
  • toksyczność nanokrzemionki
  • metoda zol-żel