Prace dyplomowe

Zrealizowane prace dyplomowe:

2019/2020

 1. Opracowanie sposobu nanoszenia warstw zol-żelowych na druty ortodontyczne (Wydział Chemiczny) – praca inżynierska (w toku).
 2. Domieszkowane miedzią zol-żelowe otoczki na nasiona (Wydział Chemiczny) – praca inżynierska.
 3. Wzrost odporności korozyjnej poprzez zmianę kąta zwilżania matrycy krzemionkowej modyfikowanej nanocząstkami (Wydział Chemiczny) – praca magisterska (w toku).
 4. Właściwości barierowe powłok tlenkowych na bazie izopropanolanu glinu (Wydział Chemiczny) – praca inżynierska.

2018/2019

 1. Synteza i badania mechaniczne powłok na bazie SiO2 nanoszonych metodą atomizowania hydrolizatu przy częstotliwościach powyżej 50kHz z wysoką selektywnością wielkości cząstek – praca inżynierska.
 2. Synteza i badania mechaniczne wielowarstwowych powłok tlenkowych o właściwościach superhydrofobowych (Wydział Chemiczny) – praca inżynierska.
 3. Wytwarzanie oraz badanie właściwości mechanicznych nowootrzymanych biokompozytów na bazie grafenu (Wydział Chemiczny)– praca inżynierska.
 4. Mechaniczne właściwości włókien kevlarowych modyfikowanych cieczą nienewtonowską na bazie kul SiO2 (Wydział Mechaniczny, MBM) – praca magisterska.

2017/2018

 1. Synteza kul krzemionkowych modyfikowanych grupami aminowymi (Wydział Chemiczny) – praca inżynierska.
 2. Synteza kul krzemionkowych modyfikowanych grupami tiolowymi (Wydział Chemiczny) – praca inżynierska.
 3. Badania uwalniania kwasu salicylowego z syntezowanych bioszkieł (Wydział Chemiczny) – praca inżynierska.

2015/2016

 1. Zastosowanie technologii zol-żel w przemyśle motoryzacyjnym (Wydział Mechaniczny, MBM) – praca inżynierska.
 2. Zastosowanie kul krzemionkowych jako nośników leków (Wydział Mechaniczny, Inżynieria Biomedyczna) – praca magisterska.

2014/2015

 1. Zastosowanie różnych metod barwienia szkła w przemyśle szklarskim (Wydział Mechaniczny, ZIP) – praca inżynierska.