Prace dyplomowe

Zrealizowane prace dyplomowe:

2020/2021

1. Kontrolowane wprowadzanie defektów do zol-żelowych powłok nanometrycznych i submikronowych – analiza możliwości oraz badania eksperymentalne (Wydział Mechaniczny, MBM) – praca magisterska (w toku)

2. Opracowanie sposobu nanoszenia warstw zol-żelowych na druty ortodontyczne (Wydział Chemiczny) – praca inżynierska (w toku).

2019/2020

 • Domieszkowane miedzią zol-żelowe otoczki na nasiona (Wydział Chemiczny) – praca inżynierska.
 • Wzrost odporności korozyjnej poprzez zmianę kąta zwilżania matrycy krzemionkowej modyfikowanej nanocząstkami (Wydział Chemiczny) – praca magisterska.
 • Właściwości barierowe powłok tlenkowych na bazie izopropanolanu glinu (Wydział Chemiczny) – praca inżynierska.
 • 2018/2019

 • Synteza i badania mechaniczne powłok na bazie SiO2 nanoszonych metodą atomizowania hydrolizatu przy częstotliwościach powyżej 50kHz z wysoką selektywnością wielkości cząstek – praca inżynierska.
 • Synteza i badania mechaniczne wielowarstwowych powłok tlenkowych o właściwościach superhydrofobowych (Wydział Chemiczny) – praca inżynierska.
 • Wytwarzanie oraz badanie właściwości mechanicznych nowootrzymanych biokompozytów na bazie grafenu (Wydział Chemiczny)– praca inżynierska.
 • Mechaniczne właściwości włókien kevlarowych modyfikowanych cieczą nienewtonowską na bazie kul SiO2 (Wydział Mechaniczny, MBM) – praca magisterska.
 • 2017/2018

  1. Synteza kul krzemionkowych modyfikowanych grupami aminowymi (Wydział Chemiczny) – praca inżynierska.
  2. Synteza kul krzemionkowych modyfikowanych grupami tiolowymi (Wydział Chemiczny) – praca inżynierska.
  3. Badania uwalniania kwasu salicylowego z syntezowanych bioszkieł (Wydział Chemiczny) – praca inżynierska.

  2015/2016

  1. Zastosowanie technologii zol-żel w przemyśle motoryzacyjnym (Wydział Mechaniczny, MBM) – praca inżynierska.
  2. Zastosowanie kul krzemionkowych jako nośników leków (Wydział Mechaniczny, Inżynieria Biomedyczna) – praca magisterska.

  2014/2015

  1. Zastosowanie różnych metod barwienia szkła w przemyśle szklarskim (Wydział Mechaniczny, ZIP) – praca inżynierska.