Beata Borak

face
Kontakt:
Wrocław, 50-370
ul. Mariana Smoluchowskiego 25
budynek B1
pokój: 601
tel.: +48 71 320 32 21
e-mail: beata.borak@pwr.edu.pl
  https://orcid.org/0000-0002-7500-4781
Zainteresowania naukowe/dydaktyczne:
  • Materiały zol-żel - synteza SiO2, domieszkowanie, powierzchniowa modyfikacja, badania właściwości
  • Bioszkła – synteza, domieszkowanie, powierzchniowa modyfikacja grupami funkcyjnymi, badania właściwości
  • Nanomateriały w rolnictwie i do zastosowań biomedycznych
  • Toksyczność nanomateriałów
  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne: Chemia, Ekologia, Fizykochemia zaawansowanych materiałów funkcjonalnych (seminarium), Physicochemistry of advanced functional materials
Konsultacje:
semestr letni 2019/2020:
  • środa: 9.05-11.05
  • czwartek: 10.00-11.00
  • sobota (w czasie zajęć): 14.50-15.50 (studenci zaoczni)