Wnioski patentowe

1) P-395680 data zgłoszenia 2011-07-18
Stefan Brzeziński,, Dorota Kowalczyk, Grażyna Malinowska, Agnieszka Kaleta, Marek Jasiorski, Beata Borak, Agnieszka Baszczuk, Katarzyna Dąbek
„Sposób produkcji antybakteryjnych i antygrzybiczych włókienno-tworzywowych materiałów powłokowych”

2) P-395765 data zgłoszenia 2011-07-25
Stefan Brzeziński,, Dorota Kowalczyk, Grażyna Malinowska, Agnieszka Kaleta, Marek Jasiorski, Beata Borak, Agnieszka Baszczuk
„Sposób wytwarzania materiału włókienniczego o zwiększonej trwałości użytkowej”

3) P-406396 data zgłoszenia 2013-12-05
Stefan Brzeziński,, Dorota Kowalczyk, Grażyna Malinowska, Marek Jasiorski, Beata Borak, „Sposób produkcji wielofunkcyjnych wyrobów włókienniczych”

4) P-407849 data zgłoszenia 2014-04-09
Stefan Brzeziński,, Dorota Kowalczyk, Marek Jasiorski, Beata Borak, „Sposób produkcji materiałów włókienniczych o właściwościach hydrofobowych i zwiększonej trwałości użytkowej”

5) P-407857 data zgłoszenia 2014-04-10
Stefan Brzeziński,, Dorota Kowalczyk, Marek Jasiorski, Beata Borak, „Sposób produkcji materiałów włókienniczych o właściwościach bioaktywnych i zwiększonej trwałości użytkowej”