Wykształcenie

• 29.09.2009 – doktor nauk technicznych, specjalizacja: inżynieria materiałowa, Wydział Inżynierii Materiałowej i   Metalurgii, Politechnika Śląska, tytuł pracy: „Aktywne biologicznie materiały otrzymywane metodą zol-żel”.

• 29.06.1999 – magister chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, tytuł pracy: „Reakcje hydroformylacji katalizowane przez kompleksy rodu(I) modyfikowane ligandami trifenylofosfitowymi, N,N-pirolilofosfinowymi i aminofosfinowymi”