Wszystkie wpisy, których autorem jest Wojciech Myszka

Materiały magentyczne Smart

cover1Na początku roku ukazała się książka Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie.
Wśród obszernej grupy materiałów nazywanych krótko Smart (z ang.: sprytny, bystry, cwany), wydziela się liczną podgrupę materiałów stymulowanych polem magnetycznym (ang.: Smart Magnetic Materials – SMM). Celem zasadniczym monografii było  zaprezentowanie stanu wiedzy i własnych rezultatów w zakresie budowy, wytwarzania, badania właściwości i zastosowania SMM.
Znaczenie naukowe i inżynierskie zagadnienia jest następstwem faktu, iż różnorodne właściwości tej klasy materiałów, np. mechaniczne, cieplne, elektryczne, stymulować można polem magnetycznym. Istniejące już dziś i prognozowane przykłady nowej generacji sensorów, aktuatorów, czy tłumików w konstrukcjach militarnych i cywilnych, w budowie domów, mostów, rurociągów i sieci energetycznych, przy konstrukcji protez i inteligentnych nośników leków, przy wytwarzaniu efektywnych osłon przed polem elektromagnetycznym – są powodem koncentracji potencjału naukowego w czołowych ośrodkach naukowych i przemysłowych na problematyce SMM. Obiektem intensywnych badań są tam np. ferrociecze, ciecze magnetoreologiczne, materiały o gigantycznej magnetostrykcji, materiały magnetokaloryczne i kompozyty z ich udziałem. Generalnie stopień upowszechnienia materiałów Smart, w tym SMM oraz produktów z ich udziałem, jest uznawany za jedną z miar stopnia innowacyjności gospodarki. Materiały te pozwalają też na rozwój badań podstawowych w zakresie tzw. efektów krzyżowych.
Zainteresowanie efektami magnetomechanicznymi w mechanice eksperymentalnej oraz materiałami magnetycznymi Smart doprowadziły też do rozwoju unikatowej, nieniszczącej techniki pomiarowej nazwanej magnetowizją – metody pomiaru i wizualizacji pola magnetycznego wokół badanego obiektu.
Nowym obszarem wykorzystania materiałów Smart jest pozyskanie energii elektrycznej ze źródeł występujących powszechnie w otoczeniu (czyli z tzw. energii tła), które mają charakter niepożądany, (np. hałas, udary, drgania, smog elektromagnetyczny, ciepło w następstwie tarcia i spalania, itp.), a także związanych z biologią człowieka (ruch, ciepło ciała, itp.). Zestaw umożliwiających to metod określany jest angielskim terminem Energy Harvesting, który nie ma jeszcze polskiego odpowiednika.

Fragmenty książki znaleźć można na naszych stronach. Książkę można zamawiaćOficynie Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej.