Właściwości magnetomechaniczne kompozytów z proszkiem materiału o gigantycznej magnetostrykcji

by Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech
Reference:
Właściwości magnetomechaniczne kompozytów z proszkiem materiału o gigantycznej magnetostrykcji (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P. Mech), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2012: praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 Kaleta2012c,
 author	= {Kaleta, Jerzy and Lewandowski, Daniel and Mech, Rafał P.},
 title		= {Właściwości magnetomechaniczne kompozytów z proszkiem materiału o gigantycznej magnetostrykcji},
 booktitle	= {Interdyscyplinarność badań naukowych 2012: praca zbiorowa},
 year		= {2012},
 editor	= {Jarosław Szrek},
 pages		= {245-250},
 address	= {Wrocław},
 publisher	= {Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej},
 keywords	= {materiały aktywne, smart, magnetyzm, GMM},
 url		= {http://ko-oper.pwr.wroc.pl/files/Interdyscyplinarnosc_badan_naukowych_2012_JS.pdf}
}