Właściwości magnetomechaniczne kompozytów z proszkiem materiału o gigantycznej magnetostrykcji

by Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P Mech
Reference:
Właściwości magnetomechaniczne kompozytów z proszkiem materiału o gigantycznej magnetostrykcji (Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Rafał P Mech), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2012: praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012.
Bibtex Entry:
@InProceedings{Kaleta2012c,
 author  = {Kaleta, Jerzy and Lewandowski, Daniel and Mech, Rafał P},
 title   = {Właściwości magnetomechaniczne kompozytów z proszkiem materiału o gigantycznej magnetostrykcji},
 booktitle = {Interdyscyplinarność badań naukowych 2012: praca zbiorowa},
 year   = {2012},
 editor  = {Jarosław Szrek},
 pages   = {245-250},
 address  = {Wrocław},
 publisher = {Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej},
 keywords = {materiały aktywne, smart, magnetyzm, GMM},
 url    = {http://ko-oper.pwr.wroc.pl/files/Interdyscyplinarnosc_badan_naukowych_2012_JS.pdf},
}