Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji

Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji

Oferujemy:

 • kompleksowe projektowanie, wykonanie oraz obsługę systemów pomiarowych przeznaczonych do monitorowania stanu technicznego różnego rodzaju konstrukcji SHM (ang. Structural Health Monitoring) w oparciu o czujniki światłowodowe oraz konwencjonalne.

Aparatura:

 • Systemy światłowodowe:
  • Interrogatory FBG:
   • BlueBox IPHT: 12 czujników, 4 Hz
   • HBM SI410: 4 kanały x 12 czujników, 10Hz
   • Fibresensing BraggScope: 4 czujniki, 10 kHz
  • Systemy interferometryczne:
   • FISO Fabry-Perot: 4 kanały, 125 Hz
   • Smartec SOFO® VI: 12 czujników, pomiary statyczne + moduły ADAM®
   • Smartec SOFO® Dynamic: 8 czujników, 20 kHz
 • Systemy konwencjonalne (elektryczne)
  • HBM QuantumX: 3 moduły ( 4 + 4 + 8 kanałów)
 • Pomiary drgań i inklinacji:
  • ActimonX: 3-osiowy czujnik przyspieszeń typu MEMS (±1.5g, 200 Hz) wraz z 2-płaszczyznowym inklinometrem typu MEMS (±15°, rozdzielczość: 0.00001°)

Osoba kontaktowa:
Dr inż. Paweł Gąsior, e-mail: pawel.gasior@pwr.edu.pl,
tel. (71) 320-39-19

Zrealizowane Projekty/wdrożenia:

 • Copernic: COst & PERformaNces Improvement for Cgh2 composite tanks (7-PR UE, FCH JU) – światłowodowy system do monitorowania procesu wytwarzania zbiorników kompozytowych przeznaczonych do gromadzenia wodoru oraz degradacji ich parametrów wytrzymałościowych w trakcie eksploatacji
 • InGAS: Integrated GAS Powertrain (7-PR UE) – światłowodowy system do monitorowania zbiorników kompozytowych przeznaczonych do gromadzenia CNG
 • Światłowodowy system monitorowania wytężenia konstrukcji nośnej mostu pontonowego w trakcie obciążeń statycznych i dynamicznych
 • Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych – światłowodowy system monitorowania szczelności rurociągów wodorowych (wspólnie z Quantum SHM Sp. z o. o.)
 • Analiza odkształceń i emisji akustycznej rurociągów cyrkulacyjnych absorbera 2 IOS Blok A1 858 MW El. Bełchatów (wspólnie z Rafako SA oraz Quantum SHM Sp. z o. o.)
 • Pomiary drgań konstrukcji nośnej rurociągów cyrkulacyjnych IOS bloku 858MWe El. Bełchatów (wspólnie z Rafako SA oraz Quantum SHM Sp. z o. o.)
 • System kontrolno-pomiarowy do monitorowania konstrukcji kotła OFz-425 K1w Elektrowni Siersza (wspólnie z Rafako SA)
 • Storhhy: Hydrogen Storage Systems for Automotive Application (6ty PR UE) – światłowodowy system monitorowania stanu technicznego zbiorników kompozytowych przeznaczonych do gromadzenia wodoru

Patenty / zgłoszenia patentowe:

 • Gąsior, J. Kaleta i A. Przygoda, „Układ do kontroli naprężeń w konstrukcji kotła przepływowego”. zgłoszenie patentowe nr P.390651, Polska 2010.

Współpraca z Przemysłem/Jednostkami naukowymi:

 • Rafako SA
 • NoboSolutions sp z o.o.
 • QuantumSHM sp z o.o.
 • Skotan SA
 • WTT sp z o.o.
 • CEA (Francja)
 • SS&A (Belgia)

Doświadczenie w badaniach:

 • Monitorowanie stanu technicznego wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych
 • Monitorowanie stanu technicznego innych konstrukcji i elementów kompozytowych (np. rurociągi, płyty pomostowe, siłowniki, pręty, itp.)
 • Monitorowanie szczelności rurociągów przesyłowych na całej długości
 • Monitorowanie stanu technicznego różnych konstrukcji z obszaru energetyki (kotły energetyczne, instalacje odsiarczania spalin, itp.).

Kultura eksperymentu